Vær trendy - anskaf Zone-merchandise før din nabo

Følg byggeriet i Helsingør VTekst og foto Jens Johannessen
Uge 42 var der meget aktivitet på stations byggeriet, Frederik påbegyndte påsætningen af redningsudstyr på egne opsatte reoler, og derefter blev der monteret materiel på de færdigt malede vægge. Der blev også påbegyndt pudsbehandling og maling af vægge. Torsdag var der mødt 5 mand Georg, Torben K., Freddie, Uffe og JJ. Torben fortsatte med isoleringen af loft, der mangler nu kun 50 m². Georg fortsatte i sidebygningen med opsætningen af køkken. Freddie, Uffe og JJ opsatte væg og dør ved ambulancedepot, under trappe. Maleren hjalp Frederik med den tunge montering. Øvrige deltager Jens B. delvist. Lørdag er  der oprydning og flere ture til lossepladsen.Uge 44 blev også anderledes fra det normale på vores byggeplads. Torsdag mødte fem mand op, Freddie, Georg, Torben K., Uffe og JJ. Torben fortsatte med den sidste isolering på 1. sal og her blev der konstateret vandindtrængen fra taget. Freddie og JJ påbegyndte beklædningen mellem trappe og væg. I ugens løb er der monteret automatisk brandalarmeringsanlæg. Det fik vi bevist var tilsluttet og i orden, da vores køkkenmontør fik aktiveret alarmen med sin pibe, med det resultat at resten af gruppe 3’s brandhold ankom hjemmefra med kørsel 1, indsatsleder, sprøjte og stige. Alarmen virkede. Torsdag deltog delvist: Kenneth, Henrik, Torben A., Lars C, Mik, Arne D. og Per samt 2 Falck-chauffører. Så vi har haft brandudrykning til vores Zone-station.

Lørdag mødte vi seks mand: Mik, Per, Freddie, Karl Aage, Torben K. og JJ. Uffe mødte delvist op med frokost. Alle rørgennemføringer på 1. sal er blevet sikret og isoleret med gips. Der er nu klar til at lægge gulvplader og de første udlagt. Der blev endvidere lagt gulv i depotrummet over vagtstue og køkken. Beklædningen ved trappen er færdiggjort.

Søndag: Tre personer mødt, Uffe, Lisbeth og JJ. Uffe for lidt oprydning efter lørdagens aktiviteter. JJ for at opsætte hylder i depotrummet under trappen. Vi ses på torsdag. JJ


Uge 45
Torsdag 6. november 2003 var der fire mand på pladsen: Freddie, Uffe, Georg, JJ. Der var tre mand under kategorien delvist: Nicolai, Mik, Leo. I sidebygningen bliver der stadigt arbejdet med monteringen af inventar, men det går fremad, i depot under trappe er der opsat flere hylder og beklædningen på side af trappe er færdiggjort. Da vi var færdige med at spise aftensmaden, påbegyndte Freddie og JJ opsætningen af underlag for facadebeklædningen over sidebygning. Væg og loftsbehandlingen i vognhallen er nu igen gået i stå, det er uvist hvornår dette arbejde bliver påbegyndt.
Det fastsatte byggemøde for november blev aflyst, da hele byggeudvalget ikke var mødt op.
Uge 46 og 47
Torsdag i uge 46 var der to mand på pladsen, Georg og Uffe. Der blev påbegyndt opsætning af tapet i sidebygningen og der blev opsat flere hylder i depotrum. Søndag blev der af Frederik opsat sugeslangebeslag. Torsdag i uge 47 blev der tapetseret færdig i sidebygningen og de sidste hylder opsat i depot af Georg og Uffe. I dag, lørdag, kom der syv mand fra brandholdet. Efter morgenkaffen begyndte vi at montere beklædning over sidebygning og ved trappe. Dernæst blev alle tagpladerne monteret på sidebygning, der blev rigtig gået til den. Det lykkedes også for Mik at knække en af ” klubbens” tommestokke. Alligevel en rigtig god dag. Der var mødt: Uffe, Torben K., Lars, Kenneth, Mik, JJ. Delvis: Lennart og Torben A.


©www.zone-redningskorpset.dk, 23. juli 2021