Familieoplevelser for fuld kraft - besøg Teknisk Museum i Helsingør
Besøg Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang

Nyheder fra Helsingør-Zonen
Zone-Gruppen i Helsingør byder alle interesserede velkommen til at kikke indenfor på de faste arbejdsdage første og tredje onsdag i hver måned.Nytårsparade på Danmarks Teknisk Museum i Helsingør 15. januar 2020
Vi har som bekendt arbejdsdag her på museet den 1. og den 3. onsdag i måneden, og møder klokken 10 når museet åbner. Med vores ret store samling af vogne og materiel, og da det hver gang kun kan blive til nogle få timers effektiv arbejde ad gangen, kan I nok forstå, at selv små projekter og reparationer tager lang tid under disse simple værkstedsfaciliteter. Selv om vi kun får lavet lidt ad gangen, er det dog blevet til noget i årets løb:

768, Mercedes-ambulancen har fået repareret slør i styretøjet. Fik et par nye styrekugler. Der er nu også konstateret slid og slør i baghjulsophængningen. Det skulle vi meget gerne have lavet i nær fremtid.
714, Ford V8 havde knækket udstødningsmanifolden. Karl Erik Sørensen, som i sin tid gennemrestaurerede vognen, kunne heldigvis skaffe en ny hjem fra USA.
389, Bedford-kranvognens dynamo er blevet renoveret og fået nye kul. Den har også længe haft en utæt benzintank på grund af et tæringshul, heldigvis helt øverst i tanken. Et projekt der hele tiden bliver udsat, men snarest må repareres. Men ellers er den vogn altid en trofast slider, der faktisk aldrig er problemer med.
99002, Aster-påhængssprøjten har vi fået lavet færdig, og den har været startet op. Benzintanken var gennemtæret. Vi har selv fremstillet en ny tank, lidt mindre, og med ændret påfyldningsstuts. Køleren var også defekt, og er blevet renoveret på et kølerværksted. Nu mangler vi blot, at vi en dag afsætter tid til en udflugt til noget åbent vand, og laver en pumpeøvelse så vi kan få den afprøvet.
376, Bedford-sprøjten. Gearkassen har igen været stået af. Skiftegaflen til 1. og 2. gear knækkede igen, samme sted som for nogle år siden. Claus har sølvloddet igen, denne gang mere omhyggeligt, og det blev tilsyneladende rigtig godt. Ved den efterfølgende samling af gearkassen konstateredes et meget stort slid i de nederste indgreb, hvilket uden tvivl har været årsag til det vanskelige og upræcise gearskift. – Men når jeg selv tænker tilbage på sprøjtens aktive dage, og hvorledes gearkassen nærmest blev voldtaget ved gearskift under udrykningskørsel, så forstår jeg godt det store slid.Delene som er fremstillet i et messing/rødgods-lignende materiale, har nu været hos en rigtig gørtler som heldigvis kunne pålægge det afslidte gods, slibe det til og gøre dem som nye igen. Gearskiftet virker nu så præcis og let som var den helt ny. Det blev derefter konstateret at gearkassen på 378, den anden Bedford kranvogn, også var slidt på samme måde, og har derfor også været til gørtleren og fået samme omgang.
433, Opel katastrofevognen. Motoren er taget ud, og har været igennem en kostbar hovedreparation, og skulle nu forhåbentligvis være så god som ny. Den blev hentet lige her før jul, og står blot og venter på at blive lagt i.Og så er der lige vores 5-års plan, 378 under bygning. Den har i lang tid haft 1. prioritet som projekt, og der bliver arbejdet så meget på den som overhovedet muligt. Der dukker dog hele tiden problemer op om nogle ganske små detaljer som slet ikke var forudset, og som hver kan tage uforholdsmæssig lang tid at løse. At opremse alle disse ting ville nok tage for lang tid at komme nærmere ind på her. Vi regner med at den kan komme ud og blive startet op hen ad foråret.

Af aktiviteter som vi i årets løb har deltaget i, kan nævnes:
I skolernes efterårsferie og vinterferie er der jo traditionelt mange besøgende, typisk bedsteforældre der passer børnebørn. Vi havde da aftalt med Teknisk Museum, at stationen var bemandet og åben alle hverdagene. Vi fordelte os således, at der hver dag var en mand eller to. Snorene blev pillet ned så man kunne gå frit rundt i garagen og studere det hele og måske få en nærmere forklaring om vogne og materiel, og lidt historie om Zonen og redningsarbejde i gamle dage, og evt. høre et gammeldags udrykningshorn m.m.
5. juni. Fars Dag. Teknisk Museums store årlige maskinfest. Køretøjerne var opstillet til fremvisning oppe på pladsen og vi deltog med sprøjte og kranvogn i de sædvanlige tre gange slukning af bilbrand og knust bil.
17. maj. Gentofte Brandmuseum. Åbent hus og træf i anledning af deres gamle Gideon-sprøjte fyldte 100 år. Vi deltog med 768 Mercedes ambulancen. Det var desværre et kedeligt regnvejr.
19. maj. Det militære terræn i Høvelte. Land-Roverklubbens årlige arrangement. Oplevelser for sygdomsramte børn. Vi deltog med kranvogn 389 og Ford V8 714 og gav børnene nogle uforglemmelige ture. Pinsen. Græsted Veterantræf. Deltog med alle de vogne der var mobile. V8 714 strejkede dog pludselig på vej hjem om søndagen, og måtte bugseres. Godt vi selv har en kranvogn.
29. juni. Andelslandsbyen, Nyvang. Zone-Redningskorpsets Venners årlige træf og generalforsamling var i år på Nyvang. Vi deltog med alle de vogne der var mobile.
6.-7. juli. Andelslandsbyen, Nyvang. Zone-stationen på Nyvang afholdt den årlige rednings week-end. Vi assisterede med flere vogne. En lidt mat omgang i år, med kun få besøgende. Formentlig på grund af dårligt vejr.
3. august. Egeskov. Falck-Museets årlige træf og åbent hus. Søren H. og jeg kørte derover i V8 714, og Falck havde været så venlige at stille en ladvogn med chauffør til rådighed, som med kranvogn 389 på ladet og ambulance 768 i grillen, klarede transporten. - Men, ikke uden skrammer: På hjemturen havde ladvognens grill sænket sig så meget at ambulancens ene forhjul skrabede på asfalten og blev slidt helt igennem. Det kostede os et nyt dæk. Nyvang mødte i øvrigt med ambulance og deres nu færdig-restaurerede sprøjte.
7.- 8. september. Græsted Station. Det årlige tilbagevendende arrangement med veterantog og alskens underholdning for børn. Vi deltog med kranvogn, 389 og ambulance 768.
24. september. Falck, Fredensborg. En tidligere kollega havde 40-års jubilæum, og samtidig aftrådte til pension. Vi deltog med kranvogn 389 og ambulance 768.

Og så vil jeg slutte af med at takke Teknisk Museum, Zone-Redningskorpsets Venner, og ikke mindst, også kollegerne her på holdet, for et altid behageligt samarbejde.
Georg Tegne-Hansen


Nytårsparade på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør 16. januar 2019


Se link til indslag på Kanal Hovedstaden her:
https://kanalhovedstaden.dk/program/7071/zonens_nyt%c3%a5rskur/

Helsingør-Gruppens formand Georg Tegne-Hansens tale:

Kære tilhørere
Jeg er blevet pålagt at fortælle lidt om vores frivillig-gruppe, og hvad vi egentlig går laver.
Normalt har vi arbejdsdag den 1. og den 3. onsdag i måneden. Vi er i gruppen ca. 10 mand, når alle møder. Men da vi jo næsten alle er godt oppe i årene, og med et tilsvarende helbred, kan afbud ikke undgås. Nogle enkelte af os har haft en fortid ved Zonen- og/eller Falck. Andre i gruppen er med blot fordi de også udviser interesse indenfor dette specielle felt. Kort og godt, vi er bare nogle store gamle legedrenge der hygger sig med at fremvise og forklare hvorledes man brugte den slags vogne og materiel i gamle, ja endog meget gamle dage, især hvis man sammenligner med hvorledes tilsvarende redningskøretøjer og udstyr ser ud i dag. Altså en enestående mulighed for at bevare Zone-Redningskorpset eftermæle, og vise det for publikum. At vi mødes har selvfølgelig også et hyggeligt, og ikke mindst et socialt aspekt, og det kan ikke undgås at der bliver udvekslet mange pudsige historier om diverse hændelser i forbindelse med fordums udrykninger.
Det at passe, pleje og ikke mindst reparere på alle disse gamle vogne og materiel der efterhånden er samlet på stationen her, kræver mere arbejde end man umiddelbart tror. Af større projekter vi for tiden har gang i, kan nævnes: Opel katastrofevognen 433. Motoren har været sløj gennem flere år på grund af manglende kompression. Det viste sig at der var brændt hul i et stempel. Motoren er nu taget ud og står foran en større omgang. Den nylig erhvervede Aster påhængssprøjte har været startet op, men køler og benzintank var defekt. Dette projekt er nu sat lidt i bero på grund af 433. Vores ”5-årsplan”, genopbygningen af kranvogn 378 skrider desværre kun langsomt frem på grund af, at der hele tiden er andre mere presserende opgaver. Men det skal nok en skønne dag blive en flot kranvogn. Meget tid er der også brugt på at revidere genstands-registreringen. Vi har nok gennem flere år, ikke været flinke nok til at respektere denne registrering når genstandene blev rokeret eller afgivet til Nyvang, Gelsted eller Randers. Samtidig er der gennem de senere år også tilgået mange nye genstande som skulle registreres. Hele genstandsregistreringen er nu meget tæt på at være helt up to date. Vi prøver så vidt muligt at holde alle vognene kørende, og flere af dem er også indregistreret. Nummerpladerne skal man dog tage med et vist forbehold. Mange er hjemmelavede kopier af vognenes oprindelige plader, enten fordi de ikke er indregistrerede eller for at dække over de uklædelige, ikke historisk korrekte moderne plader. Disse benyttes selvfølgelig kun når vognene som her står udstillede.
Vi deltager jævnligt i forskellige arrangementer, både i Teknisk Museums og i Zone-Redningskorpsets Venners regi. Men det kræver meget arbejde at holde sådan nogle gamle biler kørende. Skal noget repareres, går man jo ikke bare i Silvan efter stumperne. Vi har heldigvis efterhånden fået så mange gode kontakter der kan være behjælpelige med at fremskaffe de fornødne reservedele. Og vi må heldigvis erkende, at både Teknisk Museum og Zone-Redningskorpsets Venner altid har været vældig generøse når det gælder indkøb af dyre reservedele, og ikke mindst også med at levere den nødvendige benzin. Som I kan se er der rigeligt med opgaver der venter, men som sagt bliver det kun til få timer ad gangen når vi mødes, og så skal man lige huske på, at det ikke er et værksted vi arbejder i, men i et udstillingslokale, hvilket selvfølgelig kræver at vi hver gang rydder pænt op og gør rent efter os. Til slut vil jeg hermed på gruppens vegne sige tak til Teknisk Museum for et altid behageligt samarbejde.


Zone-Redningskorpsets Venners formand Frederik Madsens tale:

Kære alle
Mit navn er Frederik Madsen, og jeg er den stolte formand for Zone-Redningskorpsets Venner.
Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til dette lille arrangement, hvor vi sammen markerer nytåret, og takke fordi I møder frem.
I årets løb er følgende aktive Zone-frivillige afgået ved døden:
Gert Pedersen, Holbæk
Æret være Gerts minde.
Til maj i år er det 30 år siden, daværende kulturminister Ole Vig Jensen indviede det nye Zone-Museum i Holbæk, som vi med nød og næppe havde fået op at stå. Museet havde kun to vogne at vise frem.
Falck og Zonen blev sluttet sammen i 1963, og først omkring 1983 tog vi for alvor fat på arbejdet med at dokumentere Zonens og Zone-medarbejdernes historie.
Dengang i 1983 var der endnu mange gamle Zone-pionerer fra 1930'erne blandt de levendes tal, og vi opnåede den glæde, at de nåede at få det nye museum at se.
Aldrig havde vi drømt om, at vi flere år senere ville stå med en landsdækkende forening og med en statsanerkendt samling under Danmarks Tekniske Museum, med mange tusinde genstande og med titusindvis af scannede og sorterede dokumenter, udklip og billeder i en kæmpe database, tillige med over 100 aktive frivillige i hele Danmark foruden en voksende medlemskreds.
At alt dette er lykkedes, trods påbegyndt 20 år efter Zonens ophør, skyldes ikke mindst den store kærlighed, de gamle Zone-folk må have haft til deres gamle arbejdsplads, ellers ville alle denne dokumentation ikke være blevet gemt, ligesom det store engagement, der fra mange sider er lagt og fortsat lægges i projektet, ikke ville kunne realiseres.
De private redningskorps i Danmark, som under samme tag udfører ambulancekørsel, slukker brande, redder katte ned fra træer og biler op af grøften, er noget helt unikt, opstået i en tid hvor det private initiativ havde langt lettere vilkår end i dag, godt hjulpet på vej af innovation på det tekniske område og en offentlig sektor, som var svag. Dokumentationen for hvordan dette blev skabt og lod sig gøre, findes her på hovedstationen i Helsingør, som viser en Zone-station i en større provinsby, som den ud omkring 1960, tillige med de mindre afdelinger i Holbæk, Gelsted på Fyn og i Randers, foruden en gruppe piloter, der flyver med en gammel KZ-III ambulancemaskine fra vores Zone-hangar i Holbæk.l
I 2005 blev Zone-stationen her på Danmarks Tekniske Museum med den tilhørende samling på 1. sal indviet af kulturminister Brian Mikkelsen og Falcks koncernchef Allan Søgaard Larsen.
Vi har i hvert fald siden Jesper Buris Larsens tiltrædelse været klar over, at Zone-udstillingen her ikke skal være den permanente for ikke at sige evige løsning, vi forventede dengang i 2005, og på en af de første dage i det nye år fik vi klarhed over, hvad der bestyrelsens planer - nemlig at flytte til Svanemølleværket i København.
Vi er glade for og stolte over vores Zone-station her, og vi har naturligt nok været noget nervøse over, hvad det mon var, der skulle ske med Teknisk Museum, og dermed vores samling, i forbindelse med de store planer, vi har hørt så meget om.
Men når det nu er, at der skal ske noget andet, så vil jeg ikke undlade at udtrykke, at det naturligvis vil være med yderligere stolthed, at Zone-samlingen kan indgå i et nyt dansk banebrydende Teknisk Museum indrettet i Svanemølleværket, som i sig selv vil betyde en højnelse af museets standard og anseelse og dermed forhåbentlig også være med til at åbne døren til de støttekroner, der er nødvendige for at kunne skabe en tidssvarende, oplevelsesrig formidling.
På foreningens vegne vil jeg derfor udtrykke vores bedste ønsker for dette spændende projekt og samtidig rette en stor tak til Danmarks Tekniske Museum for det gode og tillidsfulde samarbejde, ikke mindst til Jesper, Jan og Niels, som er dem vi har den tætteste kontakt med.
Også tak fordi I ville medvirke i dette arrangement, i det nye år er det planen at sætte vort samarbejde mere på landkortet, hvilket jeg ser frem til at samarbejde med Signe om.
Sidst men absolut ikke mindst skal herfra lyde en stor tak på foreningens vegne til de frivillige i Zone-Gruppen for den kæmpe indsats I gør med at holde de gamle vogne kørende, deltage i stævner og optog samt med rekonstruktionen af Zonens Bedford 1952 kranvogn fra Vordingborg, hvilket foregår på et chassis fra en tidligere Zone-sprøjte.
Tak og godt nytår.


Bestyrelsesmedlem i Danmarks Tekniske Museum Flemming Hedemark takkede på museets vegne for samarbejdet og udbragte et LEVE for Zone-udstillingen.
Fotos: Signe Tillisch.

Beretning fra Helsingør-gruppen. 2016/17. Generalforsamling den 24. juni 2017.

Jeg er blevet pålagt at gøre beretningen ganske kort, så det bliver derfor kun en hurtig gennemgang af hvad vi har beskæftiget os med i det forløbne år.

Af arrangementer vi har deltaget i kan nævnes:


6. august: Falck-Dag på Egeskov. Mercedes-ambulance og kranvogn. Falck var så venlige at transportere os på ladvogn derover.

17. august: Fest, familien Madsen. Sprøjte, kranvogn og bugservogn.
3. og 4. september: Rednings-weekend, Nyvang. Begge ambulancer, kranvogn med dyreambulance og Ford V8 bugservogn.
10. og 11. september: Græsted station, børnedag. Mercedes-ambulance og kranvogn.
20. maj: Høvelte, køreture med syge børn i samarbejde med Land-Roverklubben. Mercedes-ambulance, Ford V8 bugservogn og kranvogn.
21. maj: Gentofte Brandmuseum, jubilæum. Mercedes-ambulance og kranvogn.
3. og 4. juni: Græsted Veterantræf: Sprøjte, kranvogn, bugservogn, Mercedes-ambulance og vejservicevogn.


5. juni: Teknisk Museum, Maskinfest/Fars Dag. Alle vogne. Deltog som sædvanlig i 3 x slukning af bilbrand ved ”Knust bil”.

Der har selvfølgelig været en del løbende service og reparationer for at holde alle vores vogne kørende. Men det største har nok været da gearkassen røg på sprøjten ved turen til Madsen-festen. Gearkassen blev adskilt, og det blev konstateret at den ene skiftegaffel var knækket. Den var derefter længe ude af drift. Jeg var rundt flere steder i forsøg på at finde en anden gearkasse, men forgæves. Igen måtte vi ty til min søn Claus. Det lykkedes ham at sølvlodde gaflen sammen, og det ser ud til at holde.


Vi har også haft skumtanken udtaget og repareret for tæringer, da den pludselig lækkede skumvæske ud på gulvet.
Som I kan se, er bugservognen ZR 714 ved at få rigning på. Vi har nu også fået en påhængssprøjte. Den er dog ikke blevet klargjort endnu.


Vores ”fem-års plan”, Bedford-kranvogn 378 har selvfølgelig været det store løbende projekt som der er brugt mange timer på, og som I selv kan se, bliver det, uden tvivl, alletiders flotte kranvogn en skønne dag.

Georg Tegne-Hansen, 24. juni 2017


Beretning 2015/2016 afgivet ved ZMVs generalforsamling på Nyvang 2016

Beretning fra Helsingør-gruppen. 2015/16. Generalforsamling den 25. juni 2016.

På vegne af Helsingør-Zonen aflagde Georg Tegne-Hansen beretning således:
2015-2016 Beretning, Helsingør-gruppen.Af arrangementer som vi har deltaget i siden sidste generalforsamling kan nævnes:


27. juni var vi til indvielse af Frederiksværk Brandvæsens nye museum. Som gammelt nabobrandvæsen mødte vi med Helsinge-sprøjten.


1. august var vi traditionen tro på Egeskov til Falck-dag. Vi deltog med Bedford kranvogn 389, Ford V8 bugservogn 714. og Thames vejservicevogn. Vi kørte denne gang hele turen, frem og tilbage på samme dag. Det var første gang i mange år at den lille Thames var ude på så lang en køretur, men den klarede det fint, bortset fra at den måtte have skiftet en defekt benzinslange for at klare den sidste strækning fra Helsinge til museet søndag morgen.


29 og 30. august deltog vi ved Brand- og rednings-weekend på Nyvang med kranvogn med dyreambulance, V8 bugservogn, Chevrolet-ambulance og sprøjte.


5. september var vi på Ringsted flyveplads til deres 50-års jubilæum med Mercedes-ambulancen.


12 og 13. september var vi på Græsted station til veterantog for børn med kranvogn og V8 bugservogn.


26. september var vi ved Toldboden i København til Totalforsvarsdag. Kranvogn, ambulance, bugservogn og vejservicevogn.


28. november deltog vi med sprøjten ved filmoptagelse ved Kødbyen i København. Den opmærksomme vil se at 376 har fået krigsnummerplader A 5131. (ex. Vogn 100)
26. februar var vi på Falck-stationen i Gilleleje til Henrik Olsens 25-års jubilæum (Verners søn). Vi deltog med kranvogn og Mercedes-ambulance. Midt under æreskonvojen fra Henriks bopæl og til Falck-stationen begyndte tændingen på ambulancen at svigte periodisk for til sidst at dø helt da vi drejede ind på stationen. Vi prøvede at finde fejlen, men måtte opgive. Vi havde da heldigvis selv kranvogn med, så ambulancen måtte bugseres hjem til Helsingør. Det viste sig senere at der var knækket en lille kontaktfjeder i tændingskontakten bag ratlåsen. Et nyt kontakthus kunne heldigvis skaffes, men jeg skal hilse og at det var et meget stort og meget omstændigt arbejde at adskille instrumentpanel , rat og ratlås bare for at udskifte dette lille kontakthus.
30. april og 1. maj deltog vi det store besættelses-og befrielsesarrangement på Nyvang med kranvogn og Chevrolet-ambulance.


14-15 og 16. maj var vi til Græsted Veterantræf med kranvogn, katastrofevogn, ambulance og bugservogn.
5. juni havde Teknisk Museum den årlige Fars Dag hvor vi havde alle vognene ude på pladsen. Der var som sædvanlig ”Knust bil til frokost”, d.v.s. en ophugningstjenlig bil bliver, ophængt i kranvognen, kørt ind på arenaen. Der bliver så sat ild til den, og når der er rigtig fut i den, rykker Zonen ud med sprøjten og slukker den, hvorefter den, til stor jubel, bliver kørt over af et stort militært bæltekøretøj og bliver flad som en pandekage. Vi lavede også en fin demonstration af den lille Ellehammer- sprøjte, monteret med remtræk til baghjulet af en Fort T, og med vandforsyning fra en til formålet opstillet palletank.
11. juni havde Land-Rover klubben og muskelsvindsfonden m.v. et arrangement på det militære areal ved Høvelte for sygdomsramte børn som så kunne få en oplevelse og en køretur i terrænet. Vi mødte med kranvogn og bugservogn.
På Teknisk Museum mødes vi til arbejdsdag den 1. og den 3. onsdag i måneden, hvor der er nok at gøre med vedligeholdelse og reparation af vognpark og materiel. Det bliver kun til få timers effektiv arbejde hver gang. Vi arbejder jo et udstillingslokale, så det kræver at vi hver gang rydder op og gør pænt rent efter os.


Vores store løbende projekt er den tidligere Bedford sprøjte fra Horsens, vogn 378, som er under opbygning til kranvogn. Jeg vil lige vise nogle billeder af hvor langt vi er kommet siden sidst:Krandelene er nu malet færdig og samlet og kranbukken og kranarmen sat på.


Vores arbejde må til tider indstilles, og vi må vige og rydde garagen og pakke alle vognene væk i et lagerrum når Teknisk Museum lægger beslag på Zone-garagen. Den er jo et velegnet stort rum til forskellige arrangementer.


Det forreste af ladet er lagt, men det bageste må vente til skærmkasserne og spilkoppen er lavet.
Opbygning af ladet blev lidt forsinket da de bagskærme jeg i første omgang havde skaffet og forsøgt tilpasset, desværre ikke kunne passe nøjagtig nok. Andre skærme er nu skaffet og gjort i stand og malet.


Fjælene er lavet færdige og malet, og prøvesamlet, så nu begynder det at ligne noget, og det ser rigtig godt ud. For tiden arbejdes med det bageste af ladet med at få anbragt vinkelgearet til spilkoppen. Der har været problemer med at skaffe en spilkop, men jeg søger for tiden at finde en hos Fornæs Skibsophugning i Grenaa. Derefter skal kranvognen, i flg. aftale, til en smed i Kvistgård, som har lovet at ville lave en bagkofanger med det lave træktøj og et træktøj foran. Som det ses skrider projektet da fremad, selvom det går langsomt. Det bliver ofte tilsidesat når der dukker andre, mere presserende, opgaver op.
Vi har en god social hygge når vi mødes, og der udveksles mange gamle skrøner, og vi har et ganske fint forhold til Teknisk Museum, som i øvrigt har fået ny chef pr. 1. januar. Jens Bregnegaard er gået på pension og er blevet afløst af Jesper Buris Larsen.
Georg Tegne-Hansen


Beretning 2014/2015 afgivet ved ZMVs generalforsamling i Gelsted 2015

Beretning fra Helsingør-gruppen. 2014/15. Generalforsamling den 20. juni 2015.

Georg Tegne-Hansen aflagde beretningen for Helsingør Zonen således:

Vi har fået en ny mand på holdet, Vagn, som ser ud til at have god teknisk indsigt og har hænderne skruet rigtigt på. Så vi er nu 10 mand når, og hvis, vi er fuldtallig. Vi har et ganske fortrinligt forhold til Teknisk Museum hvor vi mødes den 1. og 3. onsdag i måneden.
Man skal blot lige huske at vi arbejder i et udstillingslokale, d.v.s. at der skal være ryddet op og rengjort efter hver gang, så det bliver kun til nogle få timers effektiv arbejde ad gangen. Men til gengæld nyder vi det sociale samvær og hygger os med megen god snak og anekdoter. Af arrangementer i det forløbne år, har vi deltaget i følgende:
Falck-Dag på Egeskov. Kranvogn 389, Bugservogn 714, Ambulance 768.
Totalforsvarsudstilling ved Toldboden i København. Kranvogn 389 med dyreambulance.


40 års jubilæum i Fredensborg. Kranvogn 389, Ambulance 768.
40 års jubilæum i Helsinge. Kranvogn 389, Bugservogn 714.


Græsted Veterantræf. Kranvogn 389, Katastrofevogn 433.
Grundlovsdag, det store ”Fars Dag”s arrangement på Teknisk Museum med alle vogne.


Vognparken: Vogn 3014, Chevrolet ambulance Odder har vi nu endelig, efter flere år og mange timers arbejde og mange kvaler, fået i orden, og den går nu rigtig godt og spinder som en mis. Så må vi se om det holder ved.
Vogn 001, Thames Vejservice, har været skånet for drift gennem flere år på grund af en ubestemmelig raslen i bagtøjet. Den har for nylig været til periodisk syn, og blev alligevel godkendt. Vi har netop for ganske nylig konstateret at lyden, vidst nok slet ikke er fra bagtøj eller hjullejer, men formentlig fra kardanophænget bag gearkassen. Ole Rømers Vej har nu fået installeret en lift, så denne reparation er vi nu i gang med derovre. Blev ordnet i onsdags.
Vogn 376, Bedford sprøjte Helsinge har fået repareret HT-pumpen. De otte gummibelagte ruller i pumpen var meget defekte, og kunne ikke skaffes. Min søn Claus som er maskinmester, har som beskæftigelsesterapi ude på Atlanten, drejet nogle tilsvarende nye ruller i noget fibermateriale med indlagte rustfri stålkerner. Pumpen er netop afprøvet ved Fars Dag, og virker fint.
Vogn 433, Opel katastrofevogn Ringsted er meget træt i motoren, og står for tur når der en gang bliver tid. Den blev i februar dog periodisk synet og godkendt uden anmærkninger.
Vogn 714, Ford V8 pick-up er nu blevet rigtig indregistreret uden problemer. De nye aluminiums nummerplader vil dog stadig blive afdækket med plader med dens oprindelige AA 68. 503 når den ikke er på gaden. Vogn 389, Bedford kranvogn Kværndrup har fået ny vandpumpe og nye dele i karburatoren. Det er en ganske driftsikker og pålidelig kranvogn som vi sætter stor lid når alt andet svigter. Den har nu fået nye dækplader over de moderne nummerplader, så den nu fremstår med de oprindelige Kværndrup-numre O 1255 når den ikke er på gaden.
Vogn 768, Mercedes ambulance Sæby er helt OK, og er nu blevet forsynet med den korrekte båretype.
Vogn 378, Bedford, tidl. sprøjte Horsens. Nu under opbygning til kranvogn. Det går kun langsomt. Der er så mange andre småreparationer på de øvrige vogne som hele tiden får første prioritet. Vi har fået samlet og monteret kranbukken og er nu klar til at begynde at lægge lad. Ud over det, er der skaffet eller renoveret en masse enkeltdele til vognen. Et komplet nyt ledningsnet har jeg stået og lavet derhjemme, og er nu klar til at blive lagt i. Der er altså arbejde til flere år endnu.


Mail fra Vilhelm Pedersen 16. april 2015:

Hej Frederik - Lidt forskelligt - Sprøjten i Helsingør får nu, med stort besvær, monteret den renoverede booster-pumpe. Det er Christian, Søren Hvitnov og Helge, der er i gang i går den 15. april 2015, og monteringen fortsætter næste gang. Endvidere blev vognbunden i førerkabinen på Chevrolet ambulancen malet, hvilket Niels Thomsen udførte med lange penselstrøg, så nu skal der blot findes et tæppe, der skal lægges i vognbunden - hej fra Tisvilde.Beretning 2013/2014 afgivet ved ZMVs generalforsamling i Helsingør 28. juni 2014

Beretning fra Helsingør-gruppen. 2013/14. Generalforsamling den 28. juni 2014.

Vi er ca. 10 mand i gruppen, vi mødes den første og tredje onsdag i måneden. Det er dog sjældent at vi mønstrer fuldt hold. Vi har, i vores arbejde, et ganske fortrinligt og gnidningsløst forhold til Teknisk Museum. Det er jo, rent juridisk, deres vogne vi går og vedligeholder.

Vi har i årets løb deltaget i


Grundlovsdag den 5. juni. Fars Dag, DTM. Vi har så deltaget i Fars dag 2 gange siden sidste generalforsamling. Vores opgave består i at vi bugserer en ophugningstjenlig personbil , ophængt i 389, ind på pladsen hvor der bliver sat ild til den, og Zonen rykker derefter ud med 376 og slukker den. Den bliver derefter kørt over af et kæmpe militært bæltekøretøj og bliver, til stor jubel, flad som en pandekage .


8 – 9. juni -13. Nyvangs ”Brand- og Redningsweekend”. Vi mødte med 5 vogne og 6 mand. Vi havde desværre et nedbrud med Chevrolet-ambulancen ved Munkholmbroen på vej hjem, så den måtte spændes efter kranvognen og bugseres hjem.

3. august -13. Falck-Dag, Egeskov. Vi deltog med kranvogn, 389 med dyreambulance og Mercedes ambulance, 758 samt Ford V8, 714. Nyvang skulle også være mødt, men havde nedbrud med ladvognen på Storebæltsbroen, og nåede ikke frem. Da det denne gang skulle markeres at det netop var 50-året for sammenslutningen, blev der udkæmpet en vandkamp mellem Falck og Zonen, hvor begge hold var påklædt næsten tidstypisk korrekt i kedeldragter og sorte hjælme fra før 1963. Der var desværre øvet attentat mod de strålerør det blev benyttet, så kampen blev ikke helt fair, og vi tabte derfor til Falck 1 – 3.

14 – 15. september -13. Børnedag med veterantog, Græsted Station. Et tilbagevendende arrangement hvert år. Vi mødte med sprøjte og kranvogn begge dage.


27. september -13. Bo Martins sidste arbejdsdag. Han blev hentet i kranvogn hjemme på bopælen og kørt til vagtcentral Smørum til afskedsreception. Han var dermed, efter 52 år, den sidste Zone-ansatte i korpset.


1. oktober -13. ”Industrial Firefighting Kick-off”. Et Falck-arrangement hvor nogle udenlandske repræsentanter skulle befordres fra Islands Brygge til station Gladsaxe i veterankøretøjer. Vi deltog med katastrofevogn 433.

24. april -14. Swapmeet, Nyvang. Vi lavede en tur med kranvogn 389 og ambulance 758 og besøgte vore kolleger som havde ”Åbent hus” i anledning af det store stumpemarked der blev afholdt på Nyvang. Vi brugte så anledningen til at søge efter, og fik også købt nogle manglende dele til projekt 378.


7. 8. 9. juni -14, Pinsen. Græsted Veterantræf. Det er efterhånden vokset til et kæmpe-arrangement. Vi mødte med 389, 433, 714 og 758 og havde fint vejr alle dage.


I Pinsen deltog vi også i Nyvangs store befrielsesarrangement i Holbæk. Christian og Helge var derovre med 376.

Hvad vi ellers går og roder med af projekter kan nævnes:

Chevrolet-ambulancen kar været vores smertensbarn gennem snart flere år. Den har virkelig voldt mange problemer. Helge og Bent har haft motoren adskilt indtil flere gange, og den er endnu ikke helt OK.
Frontpumpen med skum-tilblander fra 433 er afmonteret og kommet til Gelsted hvor den skal på 263, og 433 har i stedet fået en anden Ellehammer frontpumpe på, kun til vand.

HT-pumpen på 376 har vi lige konstateret er defekt. Formentlig en sprængt pakdåse. Så pumpen må snarest afmonteres. Så må vi se om det er dele der kan skaffes.
Kranvogn 378 er kommet tilbage fra Nyvang, og vi er godt i gang med at genopbygge den som en kopi af 436 fra Vordingborg. Der er lavet nyt skab som er blevet malet og sat på. Lad og den defekte kran er afmonteret , og en bedre, og mere korrekt kran er hentet på lageret i Holbæk. Kranen er blevet sandblæst og grundet, og er nu ved at blive samlet. Der er indkøbt vinkelgear og spilkop, og vi har lavet aftale med et smedeværksted der kan montere det og lave bagkofanger og træktøj m.v. når vi når dertil. Det er et stort, men interessant projekt der formentlig vil tage et par år endnu. Arbejdet bliver ofte udskudt på grund af mere presserende og nødvendige reparationer for at holde de øvrige vogne kørende.

Georg Tegne-Hansen


Vilhelm Pedersen skriver 21. marts 2014

Hej Frederik - Fotoet, hvor Georg er ankommet til Teknisk Museum med den af ham fabrikerede nye materielkasse til kranbilen fra Nyvang, er optaget 5. februar 2014 - De næste to fotos af samme kranvogn er optaget 19. februar 2014. Endelig ses Søren Hvitnov 19. marts 2014, hvor han forsøger at komme i forbindelse med nogen via "mobiltelefonen" han fandt i Opel Blitz Katastrofevognen, da vi gennemgik denne, inden den blev kørt til syn i Helsingør samme dag - Vognen blev godkendt. Hej fra Tisvilde - Vilhelm.

Beretning 2012/2013 afgivet ved ZMVs generalforsamling på Nyvang 1. juni 2013

Beretning for 2012/13 fra Helsingør-gruppen

Siden sidste generalforsamling er, som før meddelt, Carl-Frederik Iversen død. Æret være hans minde. Vi har så fået to nye på holdet, nemlig Ivan Grynderup og Søren Jacobsen, således at vi i alt nu er 11 på holdet. Det er dog sjældent at vi kan mønstre ”Full-House”. Som bekendt mødes vi på DTM den første og den tredje onsdag i måneden.
Det meste af sidste sommer gik med at pakke de berømte Falck-Æsker. Det var en stor arbejdsopgave vi havde taget på os, men det blev klaret, dels med hjælp fra Frederiks familie og venner samt enkelte andre tilkaldte ZRV-medlemmer. Det blev en god indtjening til ZRV, som Frederik har berettet om.
Vi har i årets løb deltaget i

30. juni - 1.juli Nyvangs Brand- og rednings-week-end:
Man kan nok sige, at den forløb ikke helt heldig fra vores side. Vi havde desværre nedbrud på begge ambulancer. Ved afgang fra DTM sprængtes en kølerslange på Mercedesen lige som vi skulle køre... Chevroletten nåede kun til Frederikssund, så sagde det bang, og måtte af vores kranvogn bugseres til Falckstationen i Frederikssund hvor den blev anbragt indtil den blev transporteret hjem af Falck. Da vi om lørdagen skulle slukke branden i skurvognen kunne vi ikke suge an med den lille Aster Mini og få vand på fra søen. Branden blev dog slukket ved en dygtig indsats af strålefører Vilhelm med D-tågerøret og vandet fra tanken. Kun den sidste efterslukning måtte Falck fra Holbæk klare. Det hele blev til gengæld vasket så godt igennem, at vi simpelhen måtte opgive at sætte ild til skurvognen om søndagen. Så våd var den blevet.
Men bortset fra det, fru kammerherreinde, så gik det godt, så gik det godt.

Lørdag den 4. august Falck-dag på Egeskov:
Vi kørte fra Helsingør fredag eftermiddag med Mercedes ambulancen 768, Bedford kranvognen 389 og Ford V8 bugservogn 714, og 6 mand. Vi indtog et lækkert festmåltid på cafeteria Bælt-Stedet i Halskov, hvorefter vi fortsatte til Ringe hvor vi overnattede i to dejlige campinghytter. På Egeskov tilstødte så Nyvang, som var mødt med Ford A kranvogn og Samsø-ambulancen. En god dag, hvor det næsten holdt tørvejr. På vej hjem spiste vi hos ”Morfar” lige udenfor Ringsted. Hele turen, som var på godt 400 km blev klaret helt uden tekniske problemer. ZRV betalte vores forplejning, som tak for Falck-æske-pakkeriet, Falck-Museet betalte brobilletter og DTM betalte benzinen.

Lørdag den 8. og søndag den 9. september Børnedag med veterantog på Græsted station:
Vi deltog med Bedford sprøjten. Søren om lørdagen, og jeg om søndagen. Sprøjten gjorde stor lykke med alle de mange børn. Den skulle bl.a. flere gange fylde vand på det lille damplokomotiv. Vi har lovet at gentage succesen igen i år. Men på vej hjem til DTM blev sprøjten mere og mere utæt i manifolden, og den kunne næsten ikke slæbe sig hjem.

Mandag den 17. september DTMs årlige skovtur for ansatte og frivillige:
Turen blev foretaget i en ældre SAS veteranbus. Først besøg på det gamle Selsø Slot, derefter besøg på Nyvang. Museumsfolkene fra DTM fik dermed bl.a.lejlighed til at se Nyvang Zone-station og det nye byggeri.

Lørdag den 22. september Græsted veterantræfs ”Efter-træf-fest” for bestyrelse og frivillige hjælpere:
Helge mødte op som repræsentant for ZRV / DTM i Helsingør. Vi blev hædret med ”Græsted Veteran Træf- pris 2012”. Kaldet Svend Jørgensen-Prisen
Hædersbevisningen, et flot dokument og et sølvskjold med indgravering, samt 500 kr, blev senere overrakt ved en lille ceremoni på museet den 5. december. Jvf. sidste ZN

Søndag den 2. december: Besøg på Ole Falcks museum, ”Egholm Slots private Museums samling” på Egholm Slot ved Kirke Hyllinge. Et kæmpe museum han har lavet, med en meget stor samling af våben, lavet med store panoramaer af flere krige o.s.v. Ja, det kan næsten ikke beskrives med ord. Det skal ses.

Onsdag den 2. januar Arbejdsdag:
ZRV havde nok forventet at vi holdt nytårsparade med udgangsuniform og sildesalat, og hele den tyrkiske musik, men det var ligesom ikke rigtig vores stil.
Arbejdet blev dog afbrudt et øjeblik, og Frederiks tale blev oplæst.

Tirsdag den 26. marts Besøg af ZRV Nyvang:
Vi havde besøg af 15 mand fra Nyvangsgruppen som havde lavet en udflugt til DTM. Enkelte af dem havde ikke været der før, så der var nu en lejlighed til at få en snak, og se vores station og vores arbejdsforhold. Besøget blev afrundet med en fælles frokost i personalekantinen.

Lø-Sø den 4 og 5 maj Nyvang, befrielse:
Christian og Søren deltog med Bedford sprøjte og Chevrolet ambulance.

Tirsdag den 14. maj Københavns Brandvæsens Museumsforenings 25-års jubilæum:
På st. Dæmningen. Vi mødte med Bedford kranvogn og Mercedes ambulance.

Pinsen: Det store årlige Græsted Veterantræf:
Vi deltog søndag og mandag med alle 7 vogne, og havde stand sammen med Falck-Museet der mødte med 2 køretøjer i Falck-Zonen bemaling, sort/hvid dobb.ambulance og kranvogn.. Vejret var fint, vi havde kun lidt regn under kørselen til og fra. Der var ellers lagt op til, fra træffets side, at man ville markere 50-året for sammenslutningen, men man havde ikke gjort det ud af det, som vi havde aftalt og forventet.

Ellers er året gået med ret mange og omfattende reparationer:
Mercedes ambulancen har fået ny vandpumpe og ny kølerslange, og starteren er repareret.
Chevrolet ambulancens motor blev adskilt, og fik bl.a. udskiftet en bukket stødstang der måtte skaffes fra Amerika. Bremser er repareret, og den har fået nye dæk og slanger på baghjulene. Baglygter er repareret og de har fået nyt ledningsnet.
Bedford sprøjten har haft manifolden af, og er blevet planet. Motorjust. Ventiler og nye tændrør.
Vejservicevognen har fået lavet bremser. Den har stadig en grim lyd i bagtøjet som vi ikke kan lokalisere.
Aster Mini pumpen har været adskilt og der er fremstillet og isat en ny hjerteklap i indsugningen.
Hørsholm Brandvæsens afprodsstigevogn har vi repareret. Har fået ny vandpumpe og tætningsmiddel i kølesystemet, samt div reparationer. Haft den til syn og blevet godkendt, og er igen kørende, og på nr.plader
Så må vi se om vi i sommerens løb får tid til at gøre noget ved den gamle blokvogn fra Rønne. Der er jo stadig et stort sommerprogram forude.
Og Bedford kranvogn 378 ser vi jo gerne, at den snarest kommer tilbage til DTM, så vi kan arbejde på den i den kommende vinter.
Georg
1. juni 2013.

Græsted 2013

21. maj 2013:

Hej Frederik - Så har Zonen, Helsingør deltaget i Veterantræffet i Græsted her i Pinsen 2013: sø. 19 05 og ma. 20 05 og som du kan se, deltog alle syv vogne og lø. 18 05 og sø. 19 05 var FMV til stede med Transit ambulancen og Mercedes kranvognen - Vi deltog ikke i nogen aktiviteter, men som sædvanlig (ja, det er kun min 3. tur i ZR-regi) var mange forbi og beundrede og forespurgte om vognene og der blev uddelt en lind strøm af ZR-brochurer - Til stede var: Georg, Christian, Søren Hvitnov, Niels, Bent og undertegnede og Helge. - Halløjsa fra Tisvilde
Pris til køretøjsgruppen

Omhandlede "Svend Jørgensen" - den ihærdige ildsjæl, der fik gang i Træffet.


Formanden for Græsted Veterantræf, Søren Lindkilde - Helge - Christian og Georg.
På Græsted Veterantræf 2012

modtog Zone-Redningskorpsets Venner

Træffets "Svend Jørgensen Prisen"


Begrundelse for modtagelsen: At Zone-Redningskorpsets Venner trofast møder op med køretøjer og med mandskab i originale uniformer, hvormed ZR bidrager til at give Veterantræffet den rette nostalgiske stemning.

Den officielle overrækkelse af prisen foregik ved en sammenkomst i Græsted, hvor et indrammet diplom blev overrakt af Veterantræffets formand, Søren Lindkilde, til Helge Larsen som repræsenterede ZR´s Venner.

Den 5. dec. 2012 afholdtes, på Teknisk Museum, en lille seance, hvor diplomet blev ophængt inde på ZR-stationen under overværelse af Veterantræffets formand.

Køretøjsgruppen i Billeder

Der arbejdes med bilerne 7. november 2012, en ganske almindelig onsdag.Falck-Dag Egeskov 2012

12. august 2013:

Så kørte ZONEN fra Teknisk Museum i Helsingør igen til Egeskov på Fyn og i år var der et glædeligt fremmøde også fra ZONEN i Nyvang. Afgang med tre vogne og 6 mand fra Helsingør fredag d. 3. august kl. 1630. Vi rykkede ud med Mercedes ambulancen, Bedford kranvognen og Ford bugsérvognen.

Vi var nok lidt spændte på trafiktætheden på sådan en fredag-eftermiddag ned gennem Sjælland ad ruten: Helsingør - Hillerød - Slangerup - Roskilde - Ringsted - Sorø og så på motorvejen øst for Slagelse, men der var ikke meget af den - trafikken - heller ikke på motorvejen fra Slagelse til frakørsel 43 lige før betalingsanlægget ved Storebæltsbroen, hvor vi kørte fra.
Og hvorfor kørte vi så fra i Korsør ? Jo, et familiemedlem til kranvogns-chauffør Søren (er det ham, der kendes som Søren-Kran ?) havde anbefalet camping-plads-cafeteriet: Bælt-Stedet, der ligger lige på kanten af Store Bælt. Vi kunne alle forstå denne anbefaling efter vor indtagelse af lidt aften-mundgodt.


Desværre måtte vi forlade denne perle, da vi havde bestilt indlogering i 2 campingplads-hytter i Ringe på Fyn, og vi skulle helst være fremme dér senest kl. 20 for at få nøgler til hytterne. Vi havde dog fået den ordning, at hvis vi kom senere, kunne vi ringe til et nummer og så få en ordning med de der nøgler, der var bare lige det, at der var ingen, der svarede på nummeret, så en enkelt af os (ham der havde reserveret hytterne) udviklede en lettere mavekvababbelse hen over broen og noget af Fyn, medens vi andre måske funderede over, hvorledes man mest mageligt kunne henslænge sig i de tre vogne for natten, men alt det blev gjort til skamme. Trods vor sene ankomst til en Ringe hytteferie fik vi fat i en nøgle til begge hytter, hvor Christian, Søren og Niels med mavekvababbelsen indtog den ene og Georg, Helge og undertegnede den anden. Hytten var indrettet med et lille aflukke med en dobbeltseng, en sovesofa i "stuen" samt en hems, hvor Georg helt frivilligt lejrede sig med en bemærkning om, at han ikke havde behov for at foretage afladning om natten, så han kantede sig der op. Tak for det.

En rigtig dansk sommermorgen, altså dem uden regn, var lørdag morgen, så efter morgenrengøringen besluttede vi at få tanket de tre køretøjer i Ringe, så vi var fri for det, når vi skulle age mod Sjælland igen senere på dagen, men det var ikke nemt at finde en tankstation med betjening og først efter at Søren-Kran, nej: Søren, havde rundet Falck Ringe, fandt vi frem til tankstationen: Oles Olie, der viste sig at henligge meget tæt på campingpladsen. Men hvem kunne også lige vide det.
Med fyldte tanke og tomme maver blev kursen sat for destination: Egeskov, hvor det allerede vrimlede med røde køretøjer samt et herligt morgenopdækket morgenbord.
Efter morgenbegumlingen fik vi anvist pladser til vore tre køretøjer samt Nyvangs Samsø ambulance og Nyvangs kranvogn samt Ford politi-patruljevognen. Ligesom forrige år fik ZONEN en fin placering, hvor de allerfleste gæster defilerede forbi og med beundrende blikke nød synet af os og vore smukke køretøjer, ja en del dristede sig ligefrem til at sludre med os om de gode gamle Zone-dage og mange blev forbavsede, da de blev erindret om, at det til nytår er 50 år siden, at Zonen og Falck blev til ét korps. En enkelt kunne huske, at han ca. 1956-57, som mekanikerlærling, var blevet hevet med i kranvognen for at få bugseret en punkteret Fordson traktor til mekanikerværkstedet i Køng ved Glamsbjerg.
Der var masser af gæster hele dagen og på nær et par enkelte regndryp forblev det tørvejr lige indtil vi skulle drage mod Sjælland. Det småregnede til midt på højbroen. Vi kørte samme vej tilbage som vi var kommet og hos "Morfar" et minimini cafeteria 1½ kilometer vest for Ringsted ved den gamle hovedvej 1, indtog vi et let men udmærket aftenmåltid (stedet er sikkert ikke omtalt i Michelin-Guiden, men det er anbefalingsværdigt, f.eks sælges der tjekkisk øl, som vi dog ikke købte).
Alle tre vogne, der opførte sig eksemplarisk og uden nogen mekaniske problemer på den omkring 410 km lange tur og alle os seks (Christian, Georg, Helge, Niels, Søren og undertegnede) kom godt tilbage til Helsingør omkring kl. 20 lørdag aften efter 1 ½ dags gode oplevelser.

Med venlig hilsen Vilhelm Pedersen


Link til omtale og billeder fra Fyns Stitfstidende:

http://www.fyens.dk/article/2130712:Faaborg-Midtfyn--Egeskov-Slot--Tusinder-stroemmede-til-Falckdag

http://www.fyens.dk/article/2130626:Faaborg-Midtfyn--Falcks-veteranvogne-paa-fransk-visit-i-Ringe


Nyt fra Helsingør november 2011

28. november 2011:

Et tilbageblik på 2011.

I 2011 har vi deltaget i flere arrangementer.
Det startede med træf i Græsted. Her var markedet flyttet til nye omgivelser, der gav bedre muligheder for opvisning. Vejret var godt og mange henvendte sig med spørgsmål og historier.
Ved Fars Dag på Teknisk Museum var bilerne kørt frem og vores aktivitet bestod i slukning af bilbrand og og fjernelse af bilvrag. Vejret var godt og mange mennesker så på.
Til Zone-dagen på Nyvang var vi også repræsenteret og deltog i flere opvisninger.
På Falck-dagen på Egeskov, kørte tre biler hele vejen til Fyn. Deltagerne vil næste gang have høreværn på, under transporten.
Udover disse større arrangementer, har vi været til flere kørsler p.g.a. jubilæer.
1. juli 2011 var vi tre biler på Falck i Fredensborg. På denne dag sagde Søren Hvitvin , fra "onsdagsgruppen", farvel til et langt liv i Falck.
2. november 2011 var gruppen med Frederik Madsen og Jens Breinegaard på Ole Rømersvej for at se på blokvognen fra Rønne. Det blev besluttet at renovere den. Samtidig var alle i "prøverummet" for at få uniformer.
P.g.a. jubilæum på museet ( 100 år ) var det uhensigtsmæssigt at deltage i tænding af juletræet, i storm, på Rådhuspladsen.


Her prøves uniformer til senere brug , før var de mindre, tyndere og deres hovedstørrelse minimal.


2. november 2011. ser vi her på blokvognen fra Rønne


Da Søren blev hentet til sidste dag i Falck.


Slukning af bilbrand ved Carl Frederik og Vilhelm. Fars dag på Teknisk Museum 2011.Tur til Falck-dagen på Egeskov 2011Billedtekster Hej Frederik - lige fire fotos fra vor tur til Egeskov. Det første foto er fra den gamle Hovedvej 1 lige vest for Sorø, hvor vi holdt en lille pause på vej til Fyn. Foto 2 er på vej over broen optaget fra kranvognen. De sidste fotos er fra ZR-stationen på Odensevej 8 i Kværndrup, hvor garagebygningen, i dag, fysisk ligger på Vinkelvej. Nej, der var ikke ZR-skilt på garagen, det har jeg sat på. Det viste sig, at indehaveren af Kværndrup-Auto, Karsten Thygesen, også er Falck-redder i Ringe samt at han lejer den gamle ZR-garage for opbevaring af ting og sager. Hilsen Vilhelm P.


Falck-dag lørdag 6. august 2011
Da Zone-Redningskorpsets Venner på Teknisk Museum i Helsingør en gang i juli blev inviteret til at komme til ovennævnte arrangement, mødte fem medlemmer på museet lørdag kl. 06:00 (Søren Hvitnov, Christian Jensen, Helge Larsen, Bent Skindersø og undertegnede), hvor vi foretog en kørsel 2 udrykning til Egeskov på Fyn med Mercedes ambulancen, vogn 768, kranvognen, vogn 389 og Ford V8 bugsérvognen, vogn 714. Vi kom af sted kl. 06:20 og drog ad hovedvej 6 via Hillerød til Roskilde og videre ad hovedvej 1 gennem Ringsted (hvor vi kunne ane ZR-stationens bygninger på Nørregade 90) - Sorø og en snørklet rute gennem Slagelse, hvor vi kom forbi stedet, hvor ZR's station lå (bygningerne er nedrevet) på daværende Skælskørvej 8, (nu Mariendals Allé). Så ned på Vestmotorvejen og over "Broen" i fin stil, ind gennem Nyborg, Ørbæk og Kværndrup til Egeskov, hvor vi ankom et par minutter i 10:00 og hvor vi overgik til en kort kørsel 1, man skulle jo gerne høre, at nu kom Zonen fra Helsingør.
Alle tre køretøjer klarede den 205 kilometer lange vej med topkaraktér og med en tophastighed på 60-70 km/t. Vi holdt naturligvis nogle små pauser undervejs. Køretøjerne blev placeret et sted, hvor de fleste publikummer kom forbi og kunne beundre dem og os, og stedets indehaver, greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille gik også omkring og hyggesnakkede med os udstillere. Det glædede ham at se at nogen var kommet kørende helt fra Helsingør.
Da Falck Dagen, i tørvejr, sluttede kl. 16:00, havde omkring 5000 publikummer besøgt Egeskov, hvor der var utroligt mange flotte gamle og nye brand- og redningskøretøjer udstillet.
Vi forlod stedet kl. 16:00 og kørte, stort set, samme vej tilbage til Helsingør, men forinden skulle der tankes op i Kværndrup, og medens dette stod på, kom en herre styrtende. Han var meget interesseret i vores kranvogn, især da han fik at vide, at den havde kørt det meste af sit aktive liv hos ZR i Kværndrup. Han, der var indehaver af Kværndrup-Auto, ville købe den lige på stedet, så Søren og undertegnede skævede over til biludstillingen om der var et par biler at bytte med, hvilket der nok var, men vi blev enige om, at vi ville savne vores kranvogn, så det blev ikke til noget med en handel, måtte vi meddele.
Vi skulle nu hen forbi den tidligere ZR station på Odensevej 8, hvor vi ville foretage en lille foto-seance. Jamen så ville Auto-indehaveren lige hente nøglen til ZR-garagen, som han lejede, nåååee ja, han var da også Falck-redder i Ringe og hans hustru var det samme i Svendborg.
Rent fysisk ligger ZR's tidligere garage på Vinkelvej, hvor Auto-indehaveren sørgede for at få kørt et par biler væk, så vi kunne bakke kranvognen og ambulancen (Kværndrup havde en lignende ambulance) op til garagen. Efter vor foto-seance sagde vi tak til Auto-indehaver og Falck-redder Karsten Thygesen for en god snak og hjælp.
Vi var tilbage på station Helsingør kl. 20:00 efter en rigtig god dag med gode oplevelser og med håbet om en gentagelse i 2012. Vilhelm PedersenHelsingør-Nyt

29. april 2011:

I Helsingør er vi gået i gang med klargøring til sommerens arrangementer. Vi planlægger deltagelse ved Fars dag på DTM Grundlovsdag, tur til veterantræf i Græsted i Pinsen, samt arrangementet i Holbæk d. 2-3. juli.

24. februar holdt Louise Skyggebjerg afskedsreception, hun var vores forbindelsesled til museet. Fremover skal hun være direktør på arbejdermuseet.

I februar blev en ny Opelmodel præsenteret for nordiske journalister, i den anledning havde vi kørt vores Blitz hen foran cafeteriet, så den kunne beses under spisningen.

Chevrolet-ambulancen er ved at være påmærkerne igen. Den har fået slebet og udskiftet ventiler.

Bortset fra vores Chevrolet er alle biler startet op og er i fin form.

Freddie


Ved afskedsreceptionen overrækker Frederik Madsen en gave til Louise Skyggebjerg.


Her transporteres vores Opel Blitz væk fra udstilling i forbindelse med premiere af ny Opel-model.


Georg er ved at blive opslugt i forbindelse med reparationen af Chevrolet-ambulancen.


Et par af køretøjerne luftes.


Sådan ser en delvis adskilt motor ud i vores ambulance.Tur til Lyndby

3. oktober 2010:


Fem fotos fra vor tur til Lyndby i bunden af Hornsherred 9. september 2020. (Vilhelm):
En person (abonnent ??) anmodede om at få bugseret en vogn fra en gård til Lyndby. Assistancen blev udført af Christian Jensen og Jens Thomsen.

Endvidere foretog samme en fritrækning af en fastkørt traktor og det var denne assistance (opvisning), der var årsag til at vi deltog i arrangementet, der i øvrigt var fint tilrettelagt med køretøjsudstillinger flere steder i den hyggelige lille by. Desværre var vejret ikke det allerbedste - jo, til fotografering.Vogn 768 ville ikke videre, nu var den omsider kommet hjem, troede den. Men nej, dette er Sæby i Hornsherred. (Vilhelm).


Nyt fra Helsingør

3. oktober 2010:

På de sædvanlige onsdags-møder, hvor vi er 8-9 medlemmer hver gang, har vi ikke de store arbejder. Der er dog hele tiden småting, der skal laves på de gamle biler og pudsning af pumper.
Fredag 27. august satte vi seks mand og fire biler retning mod Helsinge. Vores første mål var Tårnvej, hvor vi ville genopfriske de mere end 50 år gamle billeder fra side 150 i bogen om Zone-Redningskorpset. Som en af de få, ligger garagerne, som dengang, bortset fra navnet. I dagens anledning var Verners svoger, Poul Rasmussen, indkaldt, han figurerer på billedet fra 1950. Vi vakte en del opmærksomhed, specielt blandt ældre mennesker, der tydeligt kunne huske Zonen.
Efter fotosessionen kørte vi til indvielse af ny Falck-station i Helsinge. Den ligger på den samme adresse som den tidligere Zone station og senere Falck. Vores køretøjer vakte stor interesse blandt de mange gæster og den lokale presse.
På vej hjem mod Helsingør kørte vi omkring Helge, en fra onsdagsholdet, der holdt reception i anledning af 70 års fødselsdag. Også her tiltrak bilerne sig stor opmærksomhed og der blev taget en del billeder.
Uden problemer nåede vi Helsingør efter en lang dag.
Freddie


Tårnvej 8: Personerne fra venstre: Georg, Freddie, Jens Thomsen, Søren Hvitnov, Verner og Carl-Frederik Iversen.Chevrolet ambulancen foran garagen på Tårnvej. Fra venstre Verner Olsen, Poul Rasmussen ( Verners svoger) ansat i Zonen fra 1948 til 1955. Georg Tegne Hansen og Søren Hvitnov.
Forårsklargøring

21. marts 2010:

I januar-februar skete der ikke meget i Helsingør. To gange måtte vi aflyse p.g.a. snestorm i Nordsjælland. Den ene gang vi mødtes, måtte vi konstatere, at batterierne på Bedford-sprøjten var "brændt af", på trods af de var relativ nye. Nu undersøges det, om det er starteren, der er problemet.

Chevrolet-ambulancen er nu ok igen. Bremserne er renoveret og fungerer helt fint.
3. marts var vejret forårsagtigt og bilerne blev startet op og fik sig en prøvetur.Frohn, Niels Wøldike samt Georg og Bendt.

Samme dag kom Mogens Frohn-Nielsen fra Fulton, fremført af Niels Wøldike, medlem af ZMV. Han fortalte, levende, om sine barneår, der i stor udstrækning foregik på stationen på Platanvej. Samtidig fik vi en masse historier om livet til søs. Det var en meget sjov dag med rundvisning, der vist også imponerede " The Kaptain".
Lige nu taler vi om forårets/sommerens arrangementer.

Freddie.


Nyt fra Helsingør

5. november 2009:Nu er Helsinge-sprøjten helt på mærkerne igen. Ellers foregår almindelig vedligehold, såsom rensning af luftfiltre m.m.
Vi venter stadig på en bremseforstærker fra Amerika, når den er monteret er alle biler køreklare.
Også i år deltager vi i tænding af juletræet på Rådhuspladsen i København 29. november.
I øvrigt er der nu koldt på museet.

Freddie.Nyt fra Helsingør

21. august 2009:


Den 1. og 3. onsdag i måneden mødes vi, som regel 5-7 stykker.
I de sidste måneder har der været megen aktivitet med arbejde på bilerne og deltagelse i forskellige arrangementer.
Chevrolet-ambulancen har fået nye bremserør og er ved at få ny udstødning. Samtidig arbejdes der på at få en ny bremsecylinder.
Bedford-sprøjten har fået nyt ledningsnet, styretøjet er spændt op og pt arbejdes der på at få kølesystemet til at fungere.
Mercedes-ambulancen har fået en ny starter.
Opel Blitz´ en har fået stillet tænding og repareret bagaksel.
De øvrige køretøjer er der ikke lavet så meget ved i den senere tid.
Da så gamle biler kræver stadig vedligehold, har vi hænderne fulde i lang tid fremover.
Freddie


KONTAKT
Et tryk på billedet fra Holbæk 1933 giver dig adgang til den historiske Zone-database
Vær trendy - anskaf Zone-merchandise før din nabo
Hjælp os med at identificere billeder med Zone-folk
©www.zone-redningskorpset.dk, 23. juli 2021