Vær trendy - anskaf Zone-merchandise før din nabo

Følg byggeriet i Helsingør IXTekst og foto Jens Johannessen (Og Frederik Madsen)

Torsdag 24. februar 2005 var vi Georg, Uffe, Freddie og JJ. Frederik kom senere og spiste med sammen med den nyansatte museumsinspektør Louise Karlskov. På første sal fik vi lys på udstillingsmontrene i facaden og der blev malet videre på væggene. Louise Karlskov står for udstillingen på første sal og der skal bygges en hel del vægge og podier blandt andet et materialskab til en sprøjte, der skal bruges som læserum. Torsdag 3. marts skal vi bruge en del folk ,da vi skal tømme hele gulvet på første-salen, da der skal gulvbelægning oven på spånpladerne, det skal ske i uge 10. Der må meget gerne også komme folk, som vi ikke ser så tit. Dem kan vi fortælle hvad planerne på første sal er. Under trappen i det lille depot- rum,skal der brandisoleres og det er nu påbegyndt.

Lørdag 26. februar 2005 var vi Mik, Freddie og JJ. Uffe kom med forplejning og Lennard kom lige forbi. Vi fortsatte brandisoleringen med forskalling 100 mm Rockwool samt 2 lag 13 mm gips. Der var 7 grader i hallen.

Husk Torsdag oprydning af gulv på første sal kl. 16:00.

ZR 05 Uge 09
Hej Frederik
Til torsdags-oprydningen kom Mik, Freddie og JJ, forstærket med Camilla og Nikolaj, Mik's børn. Vi fik i fællesskab ryddet gulvet på første sal. Uffe kom med forplejning og de to små medhjælpere fik efter eget ønske en is; der var 3,8 grader i hallen.
Det var den aften.
JJ
Torsdag 10. amrts 2005 var vi fire mand. Da vi ikke kunne komme på 1. sal på grund af ny gulvbelægning, blev der tid til oprydning i reservedelslageret. Brandsikring af depot fortsætter. Da det nye gulv endnu ikke er tørt, kan vi ikke komme på 1.sal torsdag og lørdag. For at have noget at lave på lørdag skal vi bruge 25 tagsten for at kunne måle ud til lægteafstand til tag på sidebygning. JJ

Torsdag 17. marts 2005 havde vi kun til kl. 17:00 da museet lukkede, men vi blev fem mand. Søren B., Freddie og delvis Henrik N., Mik og JJ. Der blev udlagt tagsten på garagegulvet for opmåling til taglægter.

Lørdag d. 19. marts 2005 kom Mik, Frederik M., Freddie og JJ. Brandisoleringen blev færdig, der blev skåret taglægter, der ankom et læs fra Holbæk, der blev malet væg og bagplade til mindetavle. Der kan males meget i påsken. Er der nogle der har mulighed for af give en hånd, så kontakt Frederik Madsen på 40430250. JJ


Torsdag 31. marts 2005 blev vi forstærket med Søren N, Thomas, to praktikanter fra museet til malerarbejdet. Derudover var Verner O. Uffe, Georg, Freddie og JJ. Delvist Søren B, Kenneth, Henrik N, Henrik J. De nye porte til stationen ankom, til videre forarbejding og montage. Der blev malet lister og vægge og monteret mere el i gulv og vægge.
Der er også arbejde på torsdag kl. 16:00 og der er stadig ledige pladser.


Torsdag 7. april 2005 var vi Verner, Freddie, Georg, Torben K, Mik, Kenneth, Uffe, JJ, og Lennard (delvist). De første udstillingsgenstande er nu kommet op på første sal. Malerarbejdet fortsatte på første sal. De nye porte er nu monteret og færdiggørelsen fortsætter i den kommede tid, der er blevet lægtet færdig på sidebygningen og der kommer tegl på i den kommede uge. Museets folk er i gang med klargøring til den kommede nødudgangstrappe. JJUge 15/2005: Der skete noget i uge 15, et murersjak bestående af Søren, Ove og Ole C fik lagt et tegltag på sidebygningen, tirsdag. Henrik J, Freddie. og JJ fortsatte med portmontering. Torsdag fik Helsinge-sprøjten ordnet bremser af Verner O og Georg; de kender også den bil hjemmefra. Freddie og JJ fik monteret nogle sorte skyggelister og røde hjørnelister på førstesal.Torsdag 28. april 2005: Verner, Uffe,Freddie og JJ. Lennard delvist. Der blev monteret sorte skygge-og røde hjørnelister samt sorte fodpaneler mod den korte ydervæg. Fredag fik de sidste porte isat glas og sprodser.
Lørdag 30. april 2005 Der blev genopsat vindskeder på sidebygning, sorte dæklister blev udskiftet med hvide på 1. sal og der blev opsat ny MDF plade under jernbjælke ved trappen. Så gik den lørdag. PS. som I kan se bliver der også noget for børn. Fem bolde for en rund tyver.

Søndag 8. maj 2005: Montre fyldes med Zone-genstande.

Søndag 22. maj 2005: Tankanlæg opsættes


Torsdag 2. juni: Vi nåede det!

Hej alle der har modtaget dette nyhedsbrev af opbygning af Nordsjællands Zone-Station.
Jeg vil gerne takke alle jer, der har arbejdet på projektet i 2½ år. Det har været et stort projekt, nu er det færdigt og til tiden. Det er et godt stykke håndværk, der er blevet leveret. Desuden kan vi alle være stolte af det flotte resultat.
JJ©www.zone-redningskorpset.dk, 24. juli 2021