Vær trendy - anskaf Zone-merchandise før din nabo

Følg byggeriet i Helsingør VIIITekst og foto Jens JohannessenTorsdag 22. juli 2004 Var vi Georg, Uffe, Lennard, og JJ.

Torsdag 29. juli 2004 Var vi Georg, Uffe, Lennard, og JJ.

Lørdag 31. juli 2004 Var der kun JJ til Lennard kom og mig hjalp over middag. Det skal nævnes at Uffe havde sørget for den traditionelle lørdagsmorgenkaffe. Det der blev lavet de pågældende dage var at fortsætte afslutningen over facaden med maling og nogle tidligere monterede elinstallationer blev flyttet. Lennard og JJ fortsatte med opspantning og opsætning af beklædningsplader ved væg og rørkasse. Det skal lige nævnes, at jeg lørdag formiddag også fik hilst på museets formand Ebbe Kristiansen. Det skal til slut nævnes, at der var 26 grader inde i hallen.


Torsdag 19. august 2004 kom Lennard, Freddie, og JJ fra 16 til 17 (museets lukketid) men på den time fik vi flyttet en del materialer og en enkelt MDF plade på 3,40 x 1,22 blev båret op på 1. sal.

Lørdag 21. august 2004 var vi Freddie, Ole, Lennard delvist og JJ (gennemsnitsalder: 60,33) og her begyndte det tunge arbejde med opbæring, tilpasning og montering af de store MDF plader. Den første af tre vægsektioner på den lange væg blev monteret og derefter blev det tidskrævende hjørne færdiggjort. Næste arbejdsaften for de gamle brandtømrere bliver formentlig torsdag 2. september kl. 16.00. JJ Torsdag 2. september 2004 var vi fem mand Ole, Lennard, Freddie, Uffe, og JJ. Vi fortsatte med opspantning til vægbeklædning og rørkasse.Der er stadig plads til flere folk på pladsen. Vi ses torsdag kl. 16:00

Torsdag 23. september 2004 var vi Uffe, Lennard, Freddie og JJ. Der blev fortsat med opspantning, samt opbæring af de lange (3,40 m.) og tunge MDF plader, det var den sidste af den størrelse, og tak for det. De store plader blev også monteret, og et lille uheld ødelagde ikke det gode humør denne aften. Næste uge 40 mødes vi torsdag og lørdag.JJ
Torsdag 30. september 2004 var vi fem mand på pladsen. Uffe, Georg, Lennard, Torben K. og JJ. Jens Breinegaard kom også for at hilse på. Vi fortsatte med at montere vægbeklædning og der blev også opsat de sidste facadeplader på fronten, maling af friser blev påbegyndt.
Lørdag 2. oktober 2004 var vi fire mand Uffe, Torben K. Lennard ( delvist ) og JJ. Montering af beklædning fortsatte, repos blev færdig og malerarbejdet blev påbegyndt for alvor, nu kan man se hvor man er kommet til. Det første Zone-skilt monteret. Nødudgangsdøren blev også markeret lidt bedre. Der er nu plads til flere folk til at fortsætte malerarbejde. Det kan påbegyndes på torsdag.JJ
Torsdag 7. oktober 2004 var vi Georg, Freddie, Uffe, Søren B. (delvist) Lennard (delvist)og JJ. Der blev afhentet stillads og det blev opsat for at påbegynde opsætningen af beklædning på den sidste vægsektion på første sal. Der blev monteret sømbeslag og malet første gang på den overligger, som skal monteres på torsdag. Der blev også brugt tid på opmåling af de materialer, der skal bruges til de udstillingsmontre, som senere skal monteres.
Søndag 10. oktober 2004 havde vi besøg fra Fyn af tre mand fra Falck-Museets Venner, Svendborg-gruppen, som kom for at se vores stationsbyggeri.
Det skal lige nævnes, at der igen i år bliver julefrokost. Det bliver lørdag 27. november 2004 på byggepladsen, Zone-stationen. Julefrokosten er for nuværende og tidligere deltagere i opbygninger af stationen, samt konsulenter, leverandører og andre med tæt tilknytning til byggeriet. Tilmelding kan ske på 40 56 10 95 senest 14. november 2004..


Torsdag uge 42 var vi Georg, Freddie, Lennard, Uffe, JJ. Jeg havde en lang samtale med Jan Larsen fra museet, om vores byggeri. Der blev oplagt en stor limtræsdrager som underlag til den sidste væg, der skal beklædes, der blev også monteret overligger og regler.

Torsdag uge 43 kom der en ny mand på pladsen, Verner Olsen (Gilleleje), Georg, Torben K, Uffe og JJ. Der blev monteret vægplader og der blev påbegyndt spartling og maling af vægge, beklædning af rørkasser fortsatte.

Fredag uge 43 påbegyndtes tilpasningen af fronter til udstilling mod facade.

Lørdag uge 43 var vi Verner, Uffe og JJ. Vægplader blev færdigmalede og arbejdet med rørkasser fortsatte. Vi blev afbrudt i dette arbejde af en brandudrykning. Der mødte også fire brandmænd Lars, Mik, Kenneth og Lennard. De hjalp alle med at nedtage stilladset. Den tidligere annoncerede julefrokost lørdag d. 27. november er udsat. Nærmere om ny dato vil blive oplyst senere. JJ
Torsdag 4. november 2004 var vi syv mand på pladsen Georg, Torben K, Lennard, Freddie, Verner, Uffe og JJ. Den sidste MDF plade blev monteret, der blev spartlet skruehuller og enkelte hjørner blev høvlet af. Der blev også monteret flere udstillingsskabe i facaden. Jeg har i dag (onsdag), deltaget i et møde på museet, med Jan Larsen angående porte til stationen. Der blev foreslået en skitse, som der nu bliver arbejdet videre med. Vi arbejder både torsdag og lørdag, alle er velkomne. JJ

Torsdag 11. november 2004 var vi Verner, Georg, Freddie, Uffe, Lennard (delvist) og JJ. Der blev malet, støbt sokkel og monteret udstillingsskabe.
Lørdag 13. november 2004 var vi syv af brandtømrerne Ole.C, Lars, Kenneth, Lars.C, Mik, Per T. Freddie og JJ. Der var også besøg fra TV Øresund og Helsingør Dagblad, der hver især laver en historie om vores byggeri i den kommede uge. Efter den sædvanlige morgenkaffe, blev der ryddet op og smidt ud. Inden den sidste MDF plade blev monteret i fronten mod trappen, tog vi alle de billeder, der sad på opslagstavlen og pakkede sammen og de blev placeret inde i væggen sammen med navnene på de tilstædeværende lørdag formiddag. Jeg har i ugens løb haft møder med Jan Larsen og Jens Breinegaard angående porte til stationen. Teknisk Museum har nu godkendt mit skitseforslag med fyldninger og glas, som jeg vil arbejde videre på i den kommende uge. Næste info herfra om tre uger. JJ

Fredag 3. og lørdag 4. december var Freddie og JJ på byggepladsen. Vi fortsatte med udstillingsmontre i facaden, hvor der blev monteret hylder og to moduler fik isat plexiglas. Der er i november også op sat en "slangetørremast". Jan Larsen fra museet arbejder videre med at skaffe nogle gamle tagsten til sidebygningen. Jens Breinegaard har bedt JJ om at udarbejde en målfast tegning af førstesalen, det har vi brugt tid på i dag. Der er nu afleveret et tilbud på seks dobbelte porte med glas og fyldninger til museet.
Man kan i dag, lørdag, læse i Helsingør Dagblad, at den nyansatte museumsinspektør Louise Karlskov Skyggebjerg som en af sine første opgaver på Danmarks Tekniske Museum har en udstilling om redningshistorien i Danmark.
For tre uger siden var TV Øresund på besøg og det blev til et indslag på den lokale TV station på 2 min. Det kan ses på www.tvoresund.dk , klik på arkiv så kommer Zonen frem.
Lone i cafe`en har skrevet os på til den udsatte julefrokost fredag 21. januar 2005, så vi håber det bliver til noget denne gang. Jeg håber, vi kan ses den pågældende dag, hvor der formentlig er en plan for tiden frem til åbningen.
Tak for året til alle der har medvirket til at få en flot førstesal på vores Zone- station op at stå.
God jul og godt nytår. JJ


©www.zone-redningskorpset.dk, 24. juli 2021