Vær trendy - anskaf Zone-merchandise før din nabo

Følg byggeriet i Helsingør VIITekst og foto Jens Johannessen
Torsdag 15. april 2004: Efter næsten 10 ugers pause, er vi nu igen begyndt at arbejde på 2.etape. Det er nu gulvet på 1.sal der skal lægges, alle åse skal kontrolleres for retlighed, og der hvor det er nødvendigt bliver disse tilpasset med masonit og underlagspap. Der er 245 åse. Der blev også etableret byggestrøm på 1. sal samt påbegyndt montering af noget manglede facade. De fremmødte var Uffe, Georg, Torben K, Freddie, Ole C, JJ, og Lennard delvist.
Fredag kl. 9.00 var jeg på museet og modtog 187 m² 22 mm gulvspånplader.Lørdag 17. april 2004: Efter morgenkaffen gik seks brandmænd og Uffe i gang med at lægge gulv. Det skal lige nævnes, at alle gulvpladerne bliver dobbelt-limet i fer og not, og derefter skruet fast til åsene. Efter at have sat retningen af, blev der gået til den, så inden frokost havde vi lagt ca. 60 m² og det blev til yderligere 60 m² inden fyraften. Et rigtigt flot stykke arbejde på denne april lørdag hvor der var en god temperatur i hallen,(12 grader). De fremmødte var Torben K, Kenneth, Lars, Ole C, Freddie, JJ, Lennard delvist og Uffe der som sædvanlig, på bedste vis stod for morgenkaffe og frokost. Det var en rigtig god dag. JJ
Torsdag 22. april 2004 var vi seks mand på pladsen. Der blev fortsat med at færdiggøre facaden mod væg. På 1.sal blev der monteret hvide beklædningsplader for at få mest glæde af dagslyset. Der blev også udarbejdet en udstilling der er integreret indvendigt i facaden over vognhal. På gulvet kom der gang i fastskruning af gulvplader til underlag, der blev også tilpasset gulvplader rundt om de store blå jernsøjler og opretning af åse. De fremmødte var: Georg, Uffe, Lennard, Mik, Freddie, og JJ.
Torsdag 29. april 2004 er der IKKE byggeaften men alle er velkommen torsdag 6. maj kl. 16:00.
JJTorsdag 6. maj 2004 var vi syv mand på pladsen, Georg, Uffe, Ole, Torben K, Lennard, Freddie, og JJ. Der blev opsat en ny konsol til ophæng af Zone-bomærke på facaden, de sidste åse blev rettet op, og de sidste gulvplader kunne lægges, nu mangler der kun at blive skrues resten af undergulvet fast. Som fyraftensakkord blev der også monteret håndliste på trappen.
Lørdag 8. maj 2004 var vi otte mand fra morgenstunden, morgenkaffe blev lidt forsinket, men så blev der tid til at hente de materialer, jeg tidligere på morgenen havde glemt. Der kom godt gang i fastskruningen af gulvplader og nødudgangsdøren blev mærket af på ydervæggen. Derefter begyndte opspantningen til de reposer der skal forbinde gulvarealet med nødudgangen. Fra brandtømrerne var der mødt, Torben K, Kenneth, Mik, Per T, Lennard, Freddie, JJ (delvis) og Uffe.Lørdag 29. maj 2004: Pinse-lørdag mødte seks brandtømrere. Det var Torben K., Mik (delvist), Lennard (delvist), Per T., Kenneth og JJ.
Vi måtte undvære den sædvanlige forplejning, men vi sørgede selv for morgenkaffen og Lennard hentede pølser på Rønnebær Grillen til frokost. Vi koncentrerede os om at lave endevæggen og podier samt trapper til den kommende udgangsdør, som det i øvrigt lykkedes os at få færdig til fyraften, så vi også kunne holde pinse-ferie.
Nu efterlyser jeg kun hvad væg-beklædningen skal bestå af. Er der nogen som har forslag, så kom frem med dem. Vi skal gerne have bestilt materialer inden brandtømrerne løber tør for arbejde. Jeg kommer igen torsdag 10. juni 2004.

Torsdag 10. juni 2004 var vi kun fire mand på pladsen: Georg, Uffe, Freddie, JJ, Søren B og Frederik delvis. Der var møde med Jan Larsen fra DTM, hvor vi blev enige om materialevalg, og højden på vægbeklædningen. Dernæst var der møde med murerkonsulent Søren B. hvor vi fik råd og vejledning til placering af tagsten på overkant af facaden. Elarbejdet fortsætter med strømudtag til de kommende udstillingsmontre. Angående den opsatte tribune på bagvæggen så vi os nødsaget til at nedtage en del af denne af sikkerhedsmæssige grunde. Alle er velkomne på torsdag 17. juni 2004. men på lørdag d. 19. kommer der ikke nogle af brandtømrerne. Freddie og JJ er ferieramt torsdag 24. juni 2004Torsdag 17. juni 2004 var vi fem mand på pladsen, det var ikke mange. Torben K, Uffe, Georg, Freddie og JJ.De sidste skruer blev skruet i gulvet og der blev fortsat med  færdigmontering af tribunen, ved den kommende nødudgangsdør. Derefter kunne vi afsætte højden på vægbeklædningen, som er vist på et af billederne med den vandrette lægte. Der er sommerferie den først kommende torsdag.
JJ  
Torsdag 1. juli 2004 var vi fire mand på pladsen. Georg og Uffe arbejdede hele aftenen med hvordan afslutningen oven på facaden skulle se ud. De valgte at det skulle være MDF, der skal indfarves så det ligner cement - det vil sige gråt. Der blev også brugt lidt tid på hvordan udformningen, af udstillingsmontrene i facaden skulle udformes. Det bliver sort gennemfarvet MDF på 25 cm. i højden som sparkplade, og med en hvid krydsfiner som bund. Freddie og JJ fortsatte med beklædningen mod ydervæg og beklædning af jernkonstruktion. Alle materialer til det overnævnte er bestilt. På grund af ferie kan der kun arbejdes til kl. 17.00 på torsdag, men på lørdag fra kl. 9.00 er vi klar med morgenkaffe og brød, og så gi’r vi den en skalle. JJ
Torsdag 8. juli 2004 var vi to mand Freddie og JJ, der baksede en del af de materialer op på første sal der skulle bruges lørdag.
Lørdag 10. juli 2004 morgen kom et par af Tordenskjoldsbrandsoldater Freddie, JJ. forstærket med Ole C og Lennart (delvist). De fire kunne levere en gennemsnitsalder på 60,75 år. Efter den traditionelle morgenkaffe, begyndte Ole at bore huller til de beslag der skal bære det spærtræ der indgår i opspantningen på bagvæg. Freddie og JJ påbegyndte tilpasning af spærtræ og reglar. Ved middagstid kom Lennart og han hentede varm mad til os alle. Inden fyraften fik vi opsat hele opspantningen til vægbeklædningen, og dørhul til nødudgangsdør blev afsat. På torsdag kl. 16:00 er vi på pladsen igen, og der er også plads til andre end brandtømrerne. Vi vil gerne have det ”brandtryk” løsnet, så kan vi montere vægbeklædningen på torsdag, hvis der kommer folk nok. JJTorsdag 8. juli 2004 var vi fem mand på pladsen. Georg og Uffe påbegyndte monteringen af afslutningen over facaden. Freddie, Lennart, og JJ påbegyndte monteringen af beklædningsplader 19 mm. MDF på bagvæg. Der er stadig noget at lave på torsdag. JJ


©www.zone-redningskorpset.dk, 23. juli 2021