Vær trendy - anskaf Zone-merchandise før din nabo

Følg byggeriet i Helsingør ITekst og foto i helt overvejende grad Jens Johannessen


25. januar 2003:
Grundstensnedlæggelse på Zone-byggeriet på Teknisk Museum lørdag 25. januar 2003. På billedet er Helsingørs borgmester Per Tærsbøl i færd med at udråbe et trefoldigt leve for Zone-Redningskorpsets minde. På hans højre side står Falcks områdechef Henning Schreiber og på hans venstre side museets formand Uffe Mortensen samt i uniform Frederik Madsen. I baggrunden ses hullet i væggen, hvor Zone-kassen blev indmuret. Foto Lars Johannessen.

28. februar 2003:
Det første kryds til hvor stationen skal ligge sættes af bestyrelsesmedlem Georg Tegne-Hansen (tv) og bestyrelsesformand Uffe Mortensen (th).


Uge 15
Limtræ ankommer.
Fundament monteres og opsætning af søjler påbegyndes.


Uge 15
Første tre fag opsættes
Lørdag 26. april 2003:
Vi har haft en god lang dag, her kommer hele vagtholdet fra gruppe 3 fra Helsingør Brandvæsen, da den sidste bjælkesektion er på plads. Da den sidste ås er på plads bliver der holdt det første rejsegilde, se vimplen på toppen.  

Fra venstre: Torben Kofod, Torben Andersen, Lars Christensen, Per
Thomsen, Mik Hansen, Kenneth Rasmussen, Henrik Nielsen, Uffe Mortensen,
Freddie Søborg Larsen, Jens Johannessen.


11. maj 2003:
I tirsdags blev alle søjler understøbt af 2 murere. Torsdag blev vinduet i sidebygning udskiftet, alle stolper blev opsat, og alle spær blev ligeledes oplagt. Georg fastgør bygning til bygning.


15. maj 2003:
Torsdag ankom 3,6 t 13 mm gipsplader og 2 pakker 22 mm væg-spånplader. Bagvæg blev opsat, og det sidste spær kom på plads og det vil betyder rejsegilde. Men inden da ankom Frederik fra Holbæk med Ringsteds katastrofevogn med horn og lygter. Rejsegildet blev traditionen tro fejret med røde pølser og grønne øl. Her deltog Museumsdirektør Jens Breinegaard. Derudover blev der aftalt elektriske installationer og hvordan den øverste facade skulle udformes. Leo kom på besøg. Deltagere torsdag: Jim, Ole, Freddie, Georg, Uffe, JJ.


©www.zone-redningskorpset.dk, 23. juli 2021