Familieoplevelser for fuld kraft - besøg Teknisk Museum i Helsingør
Besøg Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang

Introduktion

IntroduktionDette er en ordret gengivelse af boghæftet Zone-Redningskorpset i København under besættelsen, skrevet af Arne Vagn Jensen og udgivet af Zone-Redningskorpsets Museum i Holbæk i november 1994.

Indholdsfortegnelse og registre er ikke medtaget. Billedmaterialet er redigeret i forhold til boghæftet.

Materialet fra nettet må kun videreformidles efter nærmere aftale med Zone-Redningskorpsets Venner, der kan kontaktes på info@zone-redningskorpset.dk.

Boghæftet kan fortsat erhverves ved indbetaling af kr. 123,00 til Zone-Redningskorpsets Venners girokonto 3 58 86 29. Husk at anføre hvad betalingen angår.Zone-Redningskorpset i København under besættelsen

Introduktion

Arne Vagn Jensen rettede i 1991 henvendelse til Zone-Redningskorpsets Museum og foreslog at lave en artikel til museets blad “NYT FRA ZONE-MUSEET”, om Zone-Redningskorpset i København under besættelsen.

Da det første artikeludkast fremkom, lå det klart, at her var stof til mere end bare en artikel i bladet, og resultatet af de følgende års arbejde foreligger nu i form af denne bog.

Bogen handler ikke kun om krigsbegivenheder. Også dagligdags assistancer og begivenheder er omtalt.

I museet har vi i hidtidige publikationer lagt en del vægt på vognmærker og stationsadresser. Forfatteren har lagt en fly stil, som jeg tror museet vil forsøge at følge op i kommende publikationer: Han har lagt vægt på at få navngivet så mange Zone-folk som muligt.

Der forekommer virkelig mange navne i bogen; men det er en rigtig tanke at anføre dem, som var de egentlige udøvere af gerningen i Zone-Redningskorpset ved navn. Stavemåden af de mange navne har ikke været kendt i hvert enkelt tilfælde; museet beder om undskyldning, om der skulle forekomme stavefejl i navnene.

En af bogens vigtigste kilder er interviews med navnlig 4 tidligere Zone-folk, nemlig Viggo Hansen, Alfred Jensen, Frode Olsen og Jørgen Juel Wiboltt.

Naturligvis ville både forfatteren og museet gerne have kunnet bygge bogen på et bredere grundlag.

Men dels er mange af Zone-RedningskorpsetS folk fra dengang ikke mere, dels er det ikke alle, der har ønsket at medvirke.

Det har været vilkårene. Beretningerne fra de 4 interviewede udgør en central del af bogen. Men det er klart, at Zone-RedningskorpsetS krigshistorie ikke kun gik gennem disse 4 mænd. Det må læseren holde sig for øje.

De fleste fotos stammer fra Carlo Lundtofts enestående fotosamling.

Aage Christensen, Freddy Røgilds og Rikke Tyle Petersen har bistået med korrekturlæsning og råd og dåd, for hvilken bistand museet bringer sin tak.

Til slut er kun at sige Arne Vagn Jensen tak for det store og efter museets opfattelse dygtige arbejde han har gjort.

Overskuddet ved bogens salg går ubeskåret til Zone-Redningskorpsets Museum i Holbæk.

God fornøjelse med læsningen.

Holbæk i november 1994

Frederik Madsen

KONTAKT
Et tryk på billedet fra Holbæk 1933 giver dig adgang til den historiske Zone-database
Hjælp os med at identificere billeder med Zone-folk
Vores hjemmeside er udviklet og sponsoreret af Semaphor
©www.zone-redningskorpset.dk, 23. juli 2021