Familieoplevelser for fuld kraft - besøg Teknisk Museum i Helsingør
Besøg Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang

Nyheder fra Zonen Gelsted
600ppifotos

Nymalede facadeskilte opsættes november 2020Nytårsparole på Holmegården 28. januar 2020Velkommen til nytårsparole 2020, i Foreningen Zonen Gelsted. Vi kan nu se tilbage på 7 års restaureringsarbejde, på den gamle sprøjte. De første par år gik med at få sprøjten adskilt og repareret. Derefter blev den igen samlet og tilpasset med de nye ændringer. Nu var den så klar til at blive malet, men for at det skulle gøres omhyggeligt og korrekt blev den igen adskilt så hver enkelt del kunne males på alle sider. Først derefter blev den samlet en gang mere, et stort og tidskrævende arbejde ja, men resultatet blev også derefter, syntes jeg.

Med det færdige resultat følger nu et nyt kapitel i sprøjtens historie. Nu skal vi ud og vise den frem, gerne til en begivenhed eller et arrangement, hvor den kan skabe noget opmærksomhed, såsom byfester jubilæer Gelsted marked og Egeskov Marked, kørsel til private mærkedage, for at nævne nogle muligheder.

Vi har fået trykt nogle brochurer som kan deles ud og være med til at skabe noget interesse for foreningen.

Den 10. oktober 2019 havde vi inviteret alle vores sponsorer og samarbejdspartnere til en lille sammenkomst på Holmegården, som en tak for det gode samarbejde vi har haft ind til nu. Vi havde besøg af ca. 30 personer som fik serveret et lettere traktement og mulighed for at se nærmere på sprøjten.

Til slut vil jeg også sige tak til gelstedgruppen, for et godt samarbejde i årets løb.

Med håbet om en fortsat interessant fremtid for vores forening og sprøjten, vil jeg foreslå vi tager vores glas og udbringer et trefoldigt hurra ”Zonen Gelsted længe leve hurra-hurra-hurra.

GODT NYTÅR

Børge


Fra Gelsted Zonens åbent hus 10. oktober hvor formanden for Zone-redningskorpsets Venner Frederik Madsen holdt denne tale:

I 2011 erhvervede ZRV den gamle Zone-sprøjte fra Nakskov til samlingen. Det er hvis ikke den ældste så i hvert fald en af de ældste bevarede Zone-biler i samlingen.
I 2012 begyndte Børge og jeg at tale om at oprette en afdeling af Zonen i Gelsted, og vi undersøgte lokalemuligheder. Børge blev opmærksom på Holmegården, og 14. september 2012 havde vi møde med kommunaldirektøren, hvor en aftale kom i stand.
Kort efter - 11. november - blev sprøjten overført til Gelsted.
Garagen så ikke godt ud, så første opgave var at lægge nyt tag og få isoleret, tætnet og sat dør i.
Herefter gik I i gang med sprøjten, og projektet var nok større, end vi alle havde drømt om, og har også taget mere tid, end de meste dystre forudsigelser. Der har været tale om total adskillelse, fremskaffelse af nye dele, brugte dele, selvfabrikation af ikke fremskaffelige dele, et stort og flot karetmagerarbejde med udskiftning af træ og plader, alt med respekt for originaliteten.
En enestående bedrift, og jeg i dag priser mig lykkelig over, at netop I påtog jer.
Når det hele er gået så flot, så skyldes det imidlertid ikke kun jeres faglige dygtighed.
I har måske nok nogle af jer på visse tider været ved at miste modet, men I har stået sammen om projektet og haft glæde ved det.
Så at det er lykkedes skyldes i høj grad også jeres tætte samarbejde og gode indbyrdes relationer - I har på godt dansk hygget jer med det. Og så har I også haft konernes opbakning. Også en stor tak til Jer, som har måttet undvære jeres mænd, når de skulle ned til garagen.
Det er med stolthed, at I i dag kan præsentere et enestående restaureringsarbejde, hvor der er kælet for hver eneste detalje.
I ZRV er vi jer stor tak skyldige for indsatsen.
Vi glæder os til sammen med jer at udvikle Zonen Gelsted til en forening, som kan være med til gennem nye aktive medlemmer at sikre, at jeres indsats ikke bliver glemt, men tjener til at bevare Zonens minde på Fyn ind i fremtiden
Til slut en stor tak til sponsorerne og alle de leverandører, der har bidraget på forskellig vis. Uden jer havde dette ej heller været muligt.
Stort tillykke
F
Åbent Hus

Bedford K Model Brandsprøjte fra 1947

Kære Sponsorer og Samarbejdspartnere.

Som en tak for det gode samarbejde og den velvillighed der er vist os og den gamle Zone brandsprøjte i forbindelse med restaureringen, vil det glæde os at samle jer alle og vise det nysynede køretøj frem. Ved jeres bidrag og hjælp har det kunnet lade sig gøre. I har hermed været med til at sikre historien om at der engang lå en Zone station i Gelsted.


Vi inviterer derfor til en lille sammenkomst på


”Holmegården” Søndergade 78-80 5591 Gelsted torsdag den, 10 oktober mellem 16.30 og 18. 30


Der vil være et lettere traktement med grill pølser og øl og vand.


Mvh. Bestyrelsen29. juli 2019:

En historisk dag i Zonen Gelsteds historie. Sprøjten, som gruppen har arbejdet på siden 2012, gik uden videre gennem syn.
Stort tillykke ønskes.

Juli 2019:
Flot artikel om Zonen Gelsted i Folkebladet Assens. (Vises her med avisens tilladelse). Åben PDF'en for at læse artiklen


Zonen Gelsted.pdfZonen Gelsted.pdf
22. januar 2019 Nytårsparade - hvor den meget færdige vogn blev præsenteret.

Ved paraden sagde formanden for Zone-Redningskorpsets Venner Frederik Madsen følgende:

Kære alle
Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til dette lille arrangement, hvor vi sammen markerer nytåret, og takke fordi I møder frem.
I årets løb er følgende aktive Zone-frivillige afgået ved døden:
Gert Pedersen, Holbæk
Æret være Gerts minde.
Til maj i år er det 30 år siden, daværende kulturminister Ole Vig Jensen indviede det nye Zone-Museum i Holbæk, som vi med nød og næppe havde fået op at stå. Museet havde kun to vogne at vise frem.
Falck og Zonen blev sluttet sammen i 1963, og først omkring 1983 tog vi for alvor fat på arbejdet med at dokumentere Zonens og Zone-medarbejdernes historie. Dengang i 1983 var der endnu mange gamle Zone-pionerer fra 1930'erne blandt de levendes tal, og vi opnåede den glæde, at de nåede at få det nye museum at se.
Aldrig havde vi drømt om, at vi flere år senere ville stå med en landsdækkende forening og med en statsanerkendt samling under Danmarks Tekniske Museum, med mange tusinde genstande og med titusindvis af scannede og sorterede dokumenter, udklip og billeder i en kæmpe database, tillige med over 100 aktive frivillige i hele Danmark foruden en voksende medlemskreds.
At alt dette er lykkedes, trods påbegyndt 20 år efter Zonens ophør, skyldes ikke mindst den store kærlighed, de gamle Zone-folk må have haft til deres gamle arbejdsplads, ellers ville al denne dokumentation ikke være blevet gemt.
De private redningskorps i Danmark, som under samme tag udfører ambulancekørsel, slukker brande, redder katte ned fra træer og biler op af grøften, er noget helt unikt, opstået i en tid hvor det private initiativ havde langt lettere vilkår end i dag, godt hjulpet på vej af innovation på det tekniske område og en offentlig sektor, som var svag. Dokumentationen for hvordan dette blev skabt og lod sig gøre, findes foruden på Teknisk Museum på vores afdelinger i Holbæk, Randers og her i Gelsted på Fyn, hvortil kommer en gruppe piloter, der flyver med vores KZ-III ambulancemaskine fra Zone-hangaren i Holbæk.
I 2011 opstod tanken om at oprette en filial af Zonen på Fyn, og den 16. oktober mødtes Børger, Uffe Christensen og jeg i hangaren på Nyvang i Holbæk, hvor sprøjten stod under meget dårlige forhold og vistnok var ved at blive ribbet for sager.
Det næste projekt var at finde en gruppe, der ville være med i restaureringsarbejdet, og at finde et sted, sprøjten kunne stå. Begge dele klarede Børge, og i november 2012 kunne sprøjten overføres til Gelsted, hvor gruppen først måtte i gang med en større bygningsrenovering, inden arbejdet med sprøjten kunne påbegyndes.
Måske opgaven var lidt større, end vi havde forestillet os, men I er jo også gået til den på en helt enestående måde, hvor alt er blevet adskilt, renoveret og bragt tilbage på sin rette plads, og snart vil vi se det endelige resultat af Jeres helt fantastiske restaureringsprojekt af den ældste bevarede Zone-sprøjte.
Så udover min store tak og anerkendelse til dig Børge for dit store arbejde som initiativtager og tovholder gennem de syv år der er gået, så skal der sidst men absolut ikke mindst herfra også lyde en stor tak på foreningens vegne til resten af gruppen for det store arbejde I har lagt og fortsat lægger i projektet.
Lad 2019 blive året, hvor vi ser sprøjten komme ud at køre, og hvor vi kan tage fat på næste del af projektet, at formidle Zonens og Zone-folkenes virke for fynboerne.
ZONEN GELSTED LÆNGE LEVE
Tak og godt nytår.


Ved paraden sagde formanden Børge Andersen således:

Nytårsberetning fra Zonen Gelsted ved parolen den 22. januar 2019
Endnu et år er gået i selskab med den gamle brandsprøjte på Holmegården og mange nye fremskridt med restaureringen har vi opnået.
I foråret fik vi karosseriet tilbage fra maleren og med frontvinduerne monteret, nyt betræk på sæderne, kølergitter og køler dæksel forkromet, begynder den gamle sprøjte at tage form.
I sommer gjorde vores venner fra Holland os opmærksom på at der var en gammel Bedford lastvogn til salg i Nord Jylland. Efter kontakt med ejeren fik vi en handel i gang og med hjælp fra Frederik Madsen blev transportopgaven til Holmegården også løst. Hollænderne havde en interesse i nogle af stumperne fra lastvognen og sammen fik vi aftalt en fordeling af køretøjet.
Med den baggrund fik vi endnu en gang besøg af mandskab fra Holland.
Den gamle lastvogn blev adskilt og de brugbare stumper blev fordelt og resten gik til skrot på genbrugspladsen.
Hollænderne havde et ”Bedford emblem” med til fronten på sprøjten et emblem som har været svært at opdrive, så det var vi meget glade ved at få.
Vi har atter i år besøgt stumpemarkedet i Fredericia hvor vi var heldige at finde forskellige reservedele til sprøjten. Vi fik bl.a. et sæt vinduesviskere, div isoleringsbånd til køler og torpedo, 2 stk. udrykningslygter et sortiment af pærer, kondensator og strømfordelerdæksel.
Den 30. juni var vores forening Igen vært ved det årlige Zone – Træf som blev afholdt på Holmegården, omkring 50 personer var samlet til fremvisning af vores projekt til fælles spisning, foredrag og generalforsamling.
Vi fik i den forbindelse foræret en efterløberpumpe som Helsingør havde med på ladet af Helsingørs bugservogn (ZR 714) sammen med div slanger, nøgler strålerør og koblinger. Pumpen skal senere renoveres og gøres klar til at fremstå sammen med vg. 263
2019 ser ud til at blive et skælsættende år i foreningen Zonen Gelsteds historie. Vi forventer at få sprøjten ud på sin første prøvetur i området, efter en gennemgribende restaurering, dog mangler vi stadig at påsætte frontpumpen, marksprøjten og vandtanken, før den gamle sprøjte er helt intakt igen.
Her ved årsskiftet fik vi tilsagn fra Fonden Ejby Elnet om 20.000 kr. til hjælp med færdiggørelsen af projektet.
Traditionen tro har vi afholdt julefrokost hos Anne og Torben hvor vi i selskab med vores koner havde en dejlig eftermiddag. Som bl.a. blev sponsoreret af ZRV.
Til slut vil jeg sige tak for samarbejdet i det forgangne år og håbe på at 2019 bliver året hvor vi kan vise sprøjten frem i området. Lad os tage et glas og ønske hinanden Godt nytår. Børge .
24. maj 2018 - karosseriet er kommet fra maler, montering er påbegyndt og motoren kan starte


-
-
-
Nytårsparade i Gelsted
Nytåret hos ZONEN GELSTED blev markeret torsdag 1. februar 2018 med taler, brunsviger og portvin. Fra venstre Leif "Fiffer" Hansen, formanden Børge Andersen, Benny Rasmussen med Zone-hunden Gurli, Uffe Christensen, Henrik Martinsen, Torben Hansen og Peter Lorentzen. F


Zone-Redningskorpset Gelsteds Nytårstale 2018 ved parolen på Holmegården

Gelsted den 1. feb. 2018

På denne tid på året vil det være oplagt at skue tilbage på året der er gået, men også fremad mod 2018 som ligger foran os og det vil jeg prøve at gøre.

I 2017 har sprøjten fået alt vores opmærksomhed. Vores timer i garagen er primært gået med reparationer og lidt montering. Ved årets start var alle antenner ude for at finde et par væsentlige ting til sprøjten, som vi vidste, at vi fik brug for. Her var vi både lidt heldige men også dygtige og fandt et kraftudtag og en marksprøjte. Det var et par væsentlige ting at få fat på. At kraftudtaget så skulle findes i Holland gjorde det ikke mindre interessant, da vi oveni købet fik det leveret til Holmegården af en hel delegation, og med glæde kunne konstatere, at det var det rigtige.

Jeg kan med stolthed nævne, at Gelsted-gruppen i årets løb har løst en del opgaver som både har krævet håndelag og snilde. Af de væsentlige opgaver der er løst kan jeg nævne et nyt speedertræk til karburatoren, et stangtræk til kraftudtaget og et komplet nyt ledningsnet er fremstillet. Benzintanken er repareret og forbedret og en vandtank er under opbygning. Af hjælp ude fra kan nævnes Jens, som har været en uvurderlig hjælp til bl.a. reparation af køleren og diverse andre opgaver. Harndrup Maskinværksted har fremstillet et nyt opruller træk til vinduet. Fælles for disse opgaver er, at de alle har medvirket til at holde vores udgifter nede. Det skal alle have en stor tak for.

Med skiftet til det nye år ser det også ud til vi nu skifter fra de mange reparationsarbejder og over til noget mere interessant, nemlig at samle og montere på sprøjten.

Jeg skal i den forbindelse nok undlade at gøre profetier om tidspunkt for hvor når sprøjten bliver klar til at vises frem, det har jeg ikke haft meget held med.

Udover at vi selv har det brændende ønske, har vi lige hørt i ZRVs nytårstale, at de også glæder sig til at se det færdige resultat. Men vi hænger jo i så godt vi kan så der skal nok komme et resultat.

Grundet travlhed har maleren desværre trukket tiden med at få karosseriet færdig. Det står nu hos ham, klar med grundmaling, og mangler bare den sidste røde farve.

Motoren har været slået i gang og den spinder tilsyneladende som vi kunne ønske os det.

Til slut vil jeg gentage at vi kan være stolte over det vi har præsteret i 2017. og håber vi får mange spændende timer i garagen i 2018.

Formand Børge Andersen
Karosseriet hos maleren
-

Nyt indtræk
-

Motoren hovedrenoveret og kan starte
-

Ny vandtank fremvises af Henrik

13. december 2017:
De nye kasketter fra hovedkontoret er straks taget i brug.
13. september 2017:
Hej Frederik
Så fandt motoren sin plads på chassiet. Billeder fra garagen, på en regnfuld september eftermiddag .
Uffe Christensen og Leif ”Fiffer Hansen har  stået for arbejdet.
Børge
Generalforsamling og Zone-Træf i Zone-Redningskorpsets Venner 2017:

24. juni 2017:
Formand for Zonen Gelsted Børge Andersen, aflægger følgende beretning om arbejdet i foreningen: (Udvalg af billeder vist her)

Med denne serie af billeder, vil jeg vise sprøjtens seneste udvikling.
Som det fremgår, har chassiset fået sin endelige farve og står klar til at få prøve-monteret førerhuset.
Vi har valgt at samle de største emner før maleren afslutter den endelige behandling, for at undgå monteringsskader på lakken.
Vi har bygget et understel med hjul under, det skal gøre transporten lettere og samtidig lette maleren under hans arbejde.
Hjulene til slangetromlen får her en overhaling af tømmeren, der var flere eger i hjulene som skulle repareres efter brud.
Karosseriet har vi klar til maleren og er i skrivende stund afleveret som det fremgår, af billederne, sammen med tanken, kølerkappen og div. låger til karosseriet.
Førerhuset er færdig-malet og står i garagen klar til at blive monteret når karosseriet kommer retur efter sommerferien.
Det gælder også for motoren, som ny-renoveret, er klar til at finde sin plads på chasseet.
Det sidste billede jeg har taget med viser en flot og færdig front på en Bedford magen til vores.
Vi håber at kunne genskabe det samme billede, men i øjeblikket mangler vi to af tværribberne, den midterste samt navneskiltet. BEDFORD. så hvis der er nogen der kan hjælpe, ville det jo pynte på den gamle sprøjte.
Formand Børge Andersen-

-

-

-

-

-

4. februar 2017

Kære Frederik

Her er alt vel, har været lidt plaget af en defekt varmeblæser, vi har udskiftet, der krævers trods alt lidt varme i garagen, på denne årstid.

Der arbejdes på at finde den bedste løsning for tilpasning af kraftudtaget med gearkassen ( tandhjulene passer ikke sammen). Mekanikkerne og smedene undersøger en løsning med at få fremstillet et nyt tandhjul til kraftudtaget, som skal passe til gearkassen. De har flere følere ude for at finde en fabrikant til en fornuftig pris.

Fokus er i øjeblikket på karosseriet hvor bl.a. luger og skillerum skal tilpasses, inden maleren tager over. Så snart vi har afleveret karosseriet går mekanikerne i gang med at påsætte motoren på chasseet. Tømrerne reparerer træeger på slangetromlerne, var meget medtaget. Smedene tilretter beslag til frontpumpen.
Som du kan se er alle mand i gang, og ved godt mod.

Med venlig hilsen
BørgeZonen Gelsted Nytårstalen 2016

Gelsted den, 5. januar 2017.

Sprøjten har i 2016 budt os på mange spændende, udfordrende og kostbare opgaver. og det skal vi regne med fortsætter langt ind i år 2017.
Jeg vil prøve at nævne nogle af de mest markante udfordringer vi har haft med at skaffe de nødvendige reservedele til sprøjten.
Januar måned får vi malteserkorset udlånt fra Teknisk Museum i Helsingør.
Torsdag 31. marts havde vi besøg af Frederik, vi holdt en status over hvor langt vi var nået og planlagt, hvad vi fremover ville fokusere på. Frederik var en tur over Karise hos Hans Holm som havde reservedele til os, hjemkommet fra England. Det drejer sig om reparationssæt til benzinpumpen, oliepåfyldningsdæksel, kølerprop og 2 stk. forlygter. Forlygterne var i så dårlig stand så parabolerne efterfølgende blev forkromet.
Fokus blev sat på karosseriet. Det gjaldt for tømrerne, at færdiggøre deres arbejde med udskiftning af træ, medens smedene udbedrede de sidste rustskader og gitteret blev fastgjort til karossen igen. Mekanikerne var i gang med at renovere motoren i Odense.
Det blev bestemt at karossen skulle restaureres så nænsomt udvendig, så man bibeholdt så meget af den gamle maling, som var nødvendigt. Det blev bestemt at et kraftudtag, påmonteret på gearkassen, samt en marksprøjte skulle transportere slukningsvandet gennem Ellehammerpumpen (men uden pumpens medvirken til trykdannelse).
26. april får vi tilsagn om at VELUX FONDEN har bevilget 20.000 kr. til færdiggørelse af sprøjten
16. juni holdt vi generalforsamling i Foreningen Zonen Gelsted. Vejret var så godt at vi valgte at afholde generalforsamlingen ude i det fri. Alle Gelsteds 7 frivillige medlemmer var til stede og Zonens venner var repræsenteret, ved Frederik Madsen.
I Juni måned kunne mekanikerne præsentere os for motoren til vg. 263, som efter endt hovedreparation hos Carl Christensen i Odense igen stod i garagen.
25. juni afholdes Zone-træf på Nyvang, hvor undertegnede repræsenterede Zonen Gelsted. Georg havde skaffet de manglende nøgleskilte til karosseriet på vg.263, som jeg fik med hjem.
6. august er jeg på Egeskov til Falck-dag, hvor jeg havde aftalt at mødes med Georg, som havde 8 stk. kromlister med til kølerkappen. Her får jeg samtidig tilsagn om 2 stk. vitrineskabe som Tage Juul Jensen havde fået til overs fra Falck Museet.
I oktober måned tog Uffe og jeg til messen i Fredericia. Her var vi heldige at få div. dele med hjem. Vi fik håndtag til fordøre, tændrør med hætter, platiner, retningsvisere, forlygtepærer. Vi fik nogle kontakter som handler med gummilister til dørene. Vi har også besøgt Kaj Wozniak i Gelsted, som kunne hjælpe os med et motor ophæng.
Dennis maler fra Pyrosan i Ejby har færdiggjort malerarbejdet på førehuset, hen over jul og nytår. Det står nu klar til at blive monteret på chasséet. Karosseriet mangler en afslibning, inden maleren kan få den til Indslev, hvor den vil få den sidste overflademaling.
Status med malteserkorset er at Michael Tayler har lovet at se på skiltet.
Tage Juul, Falck Museet ,vil gerne opbevare vitrineskabene til os til en gang i april måned. Vi har stadig en aftale med seniorklubben om at skabet kunne stå hos dem.
Jeg indledte med at sige at år 2016 havde været spændende, udfordrende og kostbart og vi har måske ind imellem tvivlet lidt på om der stadig findes reservedele, så vi kan få vores projekt færdiggjort? Jeg syntes efterhånden jeg kan se lyset for enden, den dag, hvor vi kan slå den gamle Bedford i gang og køre en tur rundt i landskabet, vi har endnu ikke stået over for en opgave vi ikke har løst og jeg er sikker på de resterende opgaver der kommer, skal vi også nok også få klare.
Det skyldes alene jeres gå på mod, jeres erfaring med tingene og ikke mindst jeres opfindsomhed.
Det skal i have tak for og jeg håber på mange gode timer sammen i 2017.
Godt Nytår
Børge
Generalforsamling i Zonen Gelsted 201626. februar 2016:
Hej Frederik
Sender dig nogle nye billeder. Forhåbentlig i en bedre opløsning.
Ellers kommer du tilbage igen.
Mvh. Børge
22. januar 2016:

Nytårstalen for foreningen Zonen Gelsted 2015.

Det har været et godt år for vores lille forening, jeg tror godt, jeg tør sige ”vi har sat vores præg på hele den danske zone bevægelse i år”. Ikke mindst i forbindelse med vor afholdelse af Zonens Venners generalforsamling her på Holmegården den 20. juni. Men også det vi kunne vise frem, for de mange gæster, i form af vores ny renoverede garage og vores igangværende projekt med sprøjten.

Der var flere der ringede og takkede for et godt arrangement, nogle som jeg slet ikke kendte.

Her viste Holmegården igen at det er det rigtige sted, for os at være.

Vi var i september på tur til Nyvang hvor vi sammen med vore hustruer oplevede hvordan ”Zonen Redder Liv”. Vejret var med os, vi havde en rigtig god dag, hvor der blev afsluttet i forsamlingshuset. Zone-gruppen på Nyvang, inviterede os med til middag, hvor vi sammen med aktørerne fra dagens mange rollespil blev bespist.

Som bekendt er Nyvang en landsby med gamle bygninger fra adelsbevægelsens tid. Zonen har også har en station på området med en vogngruppe, der bl.a. restaurerer Zone–køretøjer som os.

Det var desværre ikke alle der kunne deltage, men vi må prøve med et nyt arrangement til sommer, og håbe at alle kan deltage.

Facaden på vores garage tager sig efterhånden også ud som en Zone-station fra 1950'erne og jeg har fået et Zone-malteserskilt mere, så vi nu kan få hele vores logo på plads.

Vi viste det blev et stort arbejde at genskabe sprøjten, så den igen kunne stå som en fuldt restaureret sprøjte fra 1947. Efterhånden som den blev skilt af måtte vi konstatere, at den var mere medtaget en først antaget.

Omend der stadig er mange mandetimer inden sprøjten er helt køreklar og arbejdet har trukket på nogle udfordringer, hvor flere af os har fået afprøvet nogle færdigheder vi ikke viste vi havde, så er jeg sikker på, at med den entusiasme og ildhu der bliver lagt for dagen, skal vi nok nå vores mål.

Vi er nu i gang med at tilpasse chassis med førerhus og kasse, så det igen kan skilles fra hinanden og senere males.

Motoren skal vi vente med, da den ikke har godt af at stå for længe, uden at blive startet.

I 2016 vil kommunen tage stilling til hvad der skal ske med genbrugsstationen. Der er planer om at flytte den til Ejby sammen med genbrugsstationerne fra Køstrup og Nørre Åby. Det bliver spændende hvad de beslutter sig for og om det kommer til at berøre os.

Jeg har søgt Middelfart Industrifond om midler til af dække malerarbejdet på sprøjten, jeg har sendt dem materialet før jul, men har endnu ikke hørt fra dem.

Børge Andersen
Formand

Hej Frederik; som aftalt billeder fra garagen, status den, 21-01-2016. Mvh. Børge


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22. november 2015:

Kære Frederik

Lige et billede fra vores julefrokost hos Anne Kjølby og Torben Hansen,
lørdag den 21. november 2015.

Fra venstre Kirsten Rasmussen, Benny Rasmussen, bagerst Torben Hansen, Jonna
Christensen Uffe Christensen, Judith Andersen, Anne Marie Martinsen, Mona
Lorentzen, Henrik Martinsen, Peter Lorentzen Anne Kjølby.  Foto Børge
Andersen. Fraværende Leif Hansen og Annie Hansen.

Mvh.
Børge

8. januar 2015:
Nytårsparole

Afholdt på Holmegården d. 8. januar 2015


Året 2014 har været et godt år for Foreningen Zonen Gelsted, restaureringsarbejdet med sprøjten går planmæssigt, vi har afleveret førerhuset ved maleren og smedene er nu i gang med at udbedre dørpladerne.

Motoren står hos Carl Christensen, og har en defekt på knastakslen, som vi skal have set nærmere på.

Tømrerne er i gang med at udskifte en del af træværket på kassen.

På lageret, i containeren har vi fået opsat lysstofrør og opsat hylder som gør det nemmere at holde styr på de løsdele fra sprøjten. Der bliver også plads til div. værktøjer og reservedele.

Vi har skiftet det lånte gasvarmeanlæg ud med 2 stk. 5 KW industrivarmeblæsere i garagen, det har resulteret i en mere tør varme.

2014 var året hvor vi arvede efter det tidligere medlem af Zonens Venner, Ib Sevander.

Ib havde, i sit testamente, betænkt Foreningen Zonen Gelsted alt vedrørende brandvæsen og redningskorps som befandt sig på ejendommens 1. sal, herunder stor Tekno - bilsamling samt værktøj beslag m.m. der befandt sig i hans værksted og garage.

Værktøjet er nu indgået i vores egen sparsomme samling. Effekterne fra 1. salen står stadig nedpakket og venter på at blive pakket ud og opstillet.

Stuehuset på Holmegården som var ejet af Middelfart Kommune, er nu solgt til en sammenslutning af foreninger i Gelsted, så det er vores plan at undersøge mulighederne for en udstilling i huset, der afholdes ”åbent hus” den, 17. januar det bliver interessant at høre om mulighederne.

Vi har i årets løb haft besøg af medlemmer af Zonens Venners bestyrelse. I april var det Poul Wissing som aflagde os et besøg samtidig med at vores garage var fyldt op af arvegodset fra Ib Sevander.

Her i efteråret havde vi besøg af Frederik Madsen og Georg Tegne – Hansen, de har alle ytret tilfredshed med vores arbejde. Jeg vil slutte med at ønske alle et godt nytår med tak for godt samarbejde i 2014.

Jeg vil slutte med at ønske alle et godt nytår med tak for godt samarbejde i 2014.

Formand Børge Andersen.

23. november 2014:

Hej Frederik
Tak for besøget i torsdags, vi i gruppen var enige om at mødet var meget positivt, for vores fremtidige arbejde.
Mht. planlægningen for den kommende generalforsamling i Gelsted , skal jeg gøre opmærksom på at Torbens tilbud, på at lave maden, selvfølgelig står med magt, bare det ikke falder på den 27. juni , der skal hans søn giftes.
Som du kan se på billederne, holdt gruppen julefrokost hos Torben og Anne i går,
hvor alle deltog med deres koner.
Zone-flaget vejede over Elmegade i Ejby,  hele dagen og viste vej til en rigtig fornøjelig fest med et julebord som kun en ”slagter Torben” kan præstere.
Med venlig hilsen
Børge

20. november 2014:

Georg Tegne-Hansen og Frederik Madsen fra Zone-bestyrelsen besøger Gelsted gruppen og imponeres af de opnåede resultater:

6. maj 2014:

Hej  Frederik,  til din orientering kommer Fyns Stiftstidende til garagen torsdag 8. maj kl. 18.30 med en reporter og fotograf.

Børge


Skrevet af Pernille Gustafsson , Foto: Nils Mogensen

5. april 2014:

Bestyrelsesmedlem i Zone-Redningskorpsets Venner Poul Wissing skriver:

BESØG I GELSTED
Af Poul Wissing

Jeg har lige siden Gelsted begyndte deres virke i 2012 gerne villet aflægge et besøg hos drengene for at se vort nye medlem af ZRV familien. Nu skulle det så være, så torsdag den 3. April gik turen til Gelsted, med en afstikker til Svendborg, her blev fruen parkeret hos noget familie. Så var det klaret samtidigt.


Ankommen til stedet, besigtigede vi lokaliteterne, og vel er det ikke store forhold, men det er en meget regulær bygning, og det gør den nem at indrette, så det ik` så ringe endda. En stor isoleret container der står helt klods op ad bygningen fuldender faciliteterne, og det giver rimelige pladsforhold.


Men jeg må sige, at drengene også forstår at fylde noget i bygningen, udover naturligvis hovedpersonen, nemlig sprøjten fra Nakskov, så var der fyldt op, så der kun var små smalle stier at bevæge sig rundt på. Gruppen har modtaget en arv fra en passioneret samler, der har skænket indholdet af sit værksted, men også sin store samling af genstande, der primært stammer fra Zonen, heriblandt en meget stor samling af Teknobiler med snart sagt alle de typer redningskøretøjer, man kan tænke sig.


Nakskov-sprøjten står som sagt, omgivet af alle disse gaver, fuldstændigt adskilt, men de er kommet imponerende langt allerede (jeg har dog på fornemmelsen at de ikke selv syntes det) Men chassiset er, efter sandblæsning og grunding, tilbage og bagfjedrene er renoveret og monteret, bagbremserne er adskilt og fundet i fantastisk god stand med helt nye belægninger, lige til samle igen.Førerhuset er stort set klar til sandblæsning sammen med skærme og motorhjelm, så kom ikke sig at der ikke sker noget. Det er godt gået, drenge, på så kort tid, og det har er nået samtidig med at der udført en stort arbejde på bygningen, fortsættes der i med det tempo vil jeg gætte på, at om to år max. tre er sprøjten så langt, at der er noget at vise frem.


Og nogen at vise frem til, er der så sandelig allerede. Gruppen bor lige midt i det årlige kræmmermarked som Gelsted Borgerforening afholder, og der kommer et sted mellem 40 og 70.000 gæster forbi, helt fantastisk. Det betyder jo samtidigt at Zonen vil blive set af rigtig mange, og dermed bidrage til at fastholde mindet om Zonens virke.
Efter kaffen og Brunsvigerkagen (naturligvis) og efter at have husket at samle fruen op, blev næsen vendt hjemover med en dejlig oplevelse i bagagen. Jeg glæder mig allerede til næste besøg.
25. marts 2014:

Restaurering af " Nakskov-Sprøjten"
I forbindelse med restaureringen vg 263 "Nakskov sprøjten" . Har vi været i dialog med Georg Tegne-Hansen for at finde det rigtige tidsbillede for restaureringen, således den igen kan fremstå som en original ZR-sprøjte.
Bedforden har som bekendt, gennemgået en del forandringer i sit lange liv. Først leveret som helt ny sprøjte til ZR i Nakskov i 1948 for til sidst at slutte af som en forklædt gammel Falck sprøjte i 1988, sådan som vi modtog den!
Georg har sendt os en meget flot beskrivelse af alle detaljer omkring sprøjten fra 1947 til den historisk ukorrekt, ender som en gammel Falck sprøjte.
I 1962 fik sprøjten en gennemgribende restaurering, medens den endnu var i beredskab på st. Nakskov. Her slutter den, med sin sidste brandudrykning 14-07-1963.
I Gelsted arbejder vi nu videre med at genskabe sprøjten, som efter restaureringen i 1962/63!
På Gelsted gruppens vegne
Formand Børge Andersen
24. marts 2014:

Zonen Gelsted arver!

Hej Frederik
Foreningen Zonen Gelsted, har modtaget et interessant brev fra Råd og Dåd - advokaterne i Assens. Et tidligere medlem af Zonens Venner, Ib Savander fra Thurup ved Assens som døde fornylig har betænkt os i sit testamenteforeningen. Ib Savander havde en samling af billeder og avisudklip fra forskellige redningsstationer rundt om i landet. Advokaten skriver bl.a. at hele samlingen af redningsting på førstesalen samt stor Tekno-samling tilfalder Zonen Gelsted, samt alt værktøj fra hans værksted.
Vi vil senere blive inviteret til bodeling på adressen, meget spændende hvad der venter os.?
Formand Børge Andersen
Zonen Gelsted.
12. december 2013:

Hej Frederik , som lovet sender jeg billede af containeren på plads ved garagen. Dermed har vi nu fået en tør plads til de afmonterede dele, så må vi have den malet en gang med tiden. Børge

22. november 2013:

Hej Frederik, Fiffer fandt en 40 fods kølecontainer = 12,20 meter, som stod i Nørre Åby. Den har vi fået transporteret til Garagen, gennem en kontakt som Uffe kender.
Prisen i alt, for køb og transport blev 3750 kr. (et godt køb!)
Jeg sender et billede ved lejlighed. Børge
23. oktober 2013:

Hej Frederik.
To billeder fra isoleringsarbejdet af loftet. Mvh. Børge24. august 2013:

Så gik Zoneflaget til tops i Gelsted.

26. juni 2013:

Kære Frederik, Vedlagt nogle aktivitetsbilleder fra Holmegården. Som du kan se er vi gang
med at skille tingene fra hinanden chassiset ser forbavsende sundt og godt
ud.
Jeg prøver at samle nogle billeder og historier fra dens levetid, for at få
et rettesnor for den endelige restaurering, tilsyneladende, har den fået en
gennemgribende restaurering og ombygning i 1962 ifølge " Ny Dag Nakskov" fra
18. januar 1962.
Mvh. Børge17. maj 2013:

Kære Frederik. Så kom der svar fra Velux. De støtter med 50.000 kr. til sprøjten. MVH. Børge

Midler fra Velux.docx

6. maj 2013:

Hej Frederik - Vi er endnu ikke gået i gang med sprøjten, derimod  er vi færdig med at male indvendig  og vi  har gravet elkablet i jorden, er klar til at sætte lysstofrør op i morgen tirsdag (har taget tirsdag i brug da det er helligdag torsdag)  Gulvet skal  rettes af og have tid til at tørre inden vi kan starte på sprøjten. Jeg regner med vi kan male udvendig, ind i mellem når vejret  er til det. Vi kigger os omkring efter en flagstang, hvis vi kan finde en billig brugt, bliver det den. Mvh. Børg
6. Februar 2013:

Nytårsparade. Læs formandens tale i PDF-dokumentet.

23. januar 2013:

Kære  Frederik, En lille opdatering fra Gelsted. Vi får chassiset tilbage fra maler i dag og så er det førerhuset der står for tur, foreløbig bliver emnerne sandblæst og grundmalet, derefter får vi dem tilbage for at udbedre rust skaderne og div. reparationer, inden den endelige færdige behandling med den røde maling.
Vi er færdige med at isolere det sidste i garagen, det gælder den store port og lille port i siden. Planlægger lys i containeren, og ellers gælder det nu bremser og fjedre på chassiset, motoren kommer senere, da  vi stadig mangler reservedele og det samtidig er det sidste vi vil montere.
Vi holder nytårsparole mandag den 3 februar, har trukket det lidt så alle kunne deltage.
Venlig hilsen Børge
21. januar 2013:

Hej Frederik - Gruppen har været samlet, og på din opfordring læste jeg dit nytårsbrev op. Som du kan se på billedet, fik vi det højtideliggjort med et efterfølgende glas. Fra venstre Peter Lorentzen - Uffe Christensen - Henrik Martinsen - Børge Andersen-Leif "Fiffer" Hansen - Torben Hansen fraværende var Benny Rasmussen. Judith serverede kage og kaffe. Mvh. Børge

December 2012:

Stor artikel i Gelsted-Bladet om Zonen i Gelsted. Kan læses her:
Gelsted-Bladet Dec.2012.pdf
18. november 2012:


Hej Frederik Her et billede af gruppen, ved siden af sprøjten og garagen.
fra venstre Uffe Christensen - "Fiffer" Hansen - Torben Hansen - Henrik
Martinsen - Benny Jørgensen - Peter Lorentzen og Børge Andersen.
14. november 2012:
Så kom sprøjten til Holmegården. Børge.I mail 11. november 2012 skriver Børge Andersen:

Hej Frederik
Vi havde en rigtig god lørdag, fik nået meget: tag på garagen, ny dør i facaden, og plexiglas indvendig i alle vinduerne.
Så er der klar til Sprøjten ankommer!
Havde stor glæde af de to hjælpere som lagde taget og leverede liften, og værktøj,  som vi også kunne nyde godt af.
Der er et par billeder fra indsatsen:


I mail af 11. november 2012 skriver Børge Andersen:
Hej Frederik
Jeg var så heldig at de var ved at bugsere sprøjten, fra laden til Nyvang da jeg ankom og fulgte den til den stod i gården på Nyvang.
Sender et par billeder med fra Nyvang. Jeg blev kørt til laden i telefonselskabets Ford T med Poul Eberhart som chauffør. Det var en oplevelse.
Mvh. Børge
På Holmegården i Gelsted er foreningen Zone-stationen i Gelsted i fuld gang med at etablere en Zone-station i en gammel garage, som er stillet gratis til rådighed af Middelfart Kommune.
I garagen skal ZRs gamle Bedford 1947 sprøjte fra Nakskov, ZR 263, restaureres og udstilles.500ppi

Bliv medlem af Zone-Redningskorpsets Venner
KONTAKT
Hjælp os med at identificere billeder med Zone-folk
Følg os på Facebook
©www.zone-redningskorpset.dk, 23. juli 2021