Familieoplevelser for fuld kraft - besøg Teknisk Museum i Helsingør
Besøg Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang

Nyheder fra Zonen Randers

Foreningen Zonen Randers
CVR 38131583
Formand Tom Larsen
Skelvangsvej 50
8920 Randers NV
Mail: tkl@fibernet.dk
Tlf. 29 43 60 41
Nyheder angående restaurering af kranvognen klik her


600ppi

ZONEN RANDERS PÅ TV4. oktober 2020:
Kære Alle,
Hvis I ikke allerede er bekendt med, at vi i Zonen har fået nogle TV-Stjerner, så kan jeg åbenbare, at der på tirsdag kommer 1 times udsendelse med to af bestyrelsesmedlemmerne i Zonen.
På ØstjyskTV kl. 21.00
På:
https:youtu.be/0ntE-T8Fiu4 - kl. 20.45
God fornøjelse!
Med venlig hilsen og fortsat god søndag
Kirsten Vittrup
Sekretær
ZONEN RANDERS
Nytårsparade 28. januar 2020Velkommen til:

Vores trofaste medlemmer

Vores æresmedlem Jørgen Gram

Vores gæster Henrik Pedersen samt Leo fra beredskabet, Knud Mogensen, Redaktør Amtsavisen Randers, og Palle Hansen, TV-Århus.

Vores garagefolk Ib – Ole – Mogens- Villy – Lars – Peder –

Preben og Kirsten sekretær.

Vores landsformand Frederik Madsen

NB: Uden ham ingen Zonens Venner

Tilbageblik:

Engang for længe siden d. 28 maj 1932 blev Zonen stiftet i Randers. Det er 88 år siden, men i 1963 blev Zonen Randers der lå i Vestergade 59 lukket lukket ned, det er så 57 år siden.

Vi står nu her i dag på Langvang under Falcks’ vinger og det er vi taknemmelige og glade for.

Udfordringer

Året 2019 bød på flere udfordringer: Flytning fra Falck i Ørsted til Langvang her i Randers hvor Falck gav en stor hjælp.

På vores generalforsamling fik vi oplyst at vores formand måtte trække sig grundet sygdom. Jørgen Gram har det langt bedre nu og er i dag vores Æresmedlem.

Oplevelser: Vi var tæt på at kunne komme delvis tilbage på Vestergade 59, men der kom hindringer i vejen.

Vi var til Zone-Træf på Nyvang ved Holbæk i alt syv personer. Så kom der en ny kollega Mercedes Kranvogn ZR 869 og da den kunne køre, skulle der ske noget. Først foran det gamle bladhus Amtsavisen, så på Langvang i forbindelse med Hjertebørn foreningen, og derefter på Elvis Museet til veteranbil træf og sidst til Års Messe Centre.

Sker der noget? Citat fra Garage nyt nr. 30: Lars tog til England kom hjem på krykker Peder blev undersøgt begge har det godt nu.

Mercedes kom under tag i Fårup.

Økonomien til Ford var næsten brugt, men med tilsagn fra Nordea Fonden tog vi på ny kontakt og blev positiv modtaget af den nye lokale filial direktør Steffen Ludvigsen.

Slutter hermed : GODT NYTÅR

Tom Larsen, formand Zonen Randers

NYTÅRSPARADEN DEN 28. JANUAR 2020 i Foreningen ZONEN RANDERS

Set med Bestyrelsens øjne var Nytårsparaden en succes. Der kom mange flere, end vi havde turdet håbe på, herunder også vort æresmedlem Jørgen Gram med frue, journalist Knud Mogensen fra Randers Amtsavis med fotograf, Palle Hansen fra TV Aarhus samt lederen af Beredskabet Henrik Pedersen.

Allerede dagen efter var der en fin artikel i Randers Amtsavis med et rigtig fint billede af fanebærer Ole Berg Sørensen, formanden Tom Larsen og landsformanden Frederik Madsen.

Vi startede kl. 11 i garagen, hvor kranvognen står, eller det der er synligt af den.

Herefter gik vi til et lokale, som vi havde lånt af Beredskabet, og her var der udskænkning af kaffe og vand m.v. Formanden Tom Larsen åbnede Nytårsparaden med en beretning, og her tyvstjæler jeg fra avisens artikel:

”…at det her i 2020 er 90 år siden, Zone-Redningskorpset blev stiftet, og at det i år er 57 år siden, det blev fusioneret med Falck og dermed forsvandt som selvstændig enhed. ”….

…”at der har været bestræbelser på at få lokaler til aktiviteterne i den ejendom i Vestergade, som i mange år husede én af landets største Zonen-stationer. Men bestræbelserne lykkedes ikke. I stedet har Zonen Randers som tidligere omtalt fået husly på Langvang, efter at man måtte flytte fra Falck-stationen i Ørsted, da den blev solgt. I denne tid arbejder et hold frivillige ihærdigt med at sætte en Ford-kranvogn fra begyndelsen af 1960-erne, bygget i Køln, i køreklar stand. Der har vist sig flere forhindringer undervejs, således en knækket kardanaksel, så der vil gå endnu nogle måneder, før den kan komme ud at køre. Køreklar er til gengæld den Mercedes-kranvogn, som tidligere har kørt ud fra Rønne på Bornholm, og som blev hentet til Randers fra Odense sidste år. Dette køretøj er nu i garage i Fårup, men har været på landevejen flere gange sidste år. Således til messe i Aars og til flere lokale begivenheder. ”….

Men ånden fra Zonen lever stadig, hvilket på flere måder blev demonstreret ved Nytårsparaden, og derefter tog landsformanden Frederik Madsen ordet. Inden da var fanen overgivet til Ole Berg Sørensen, der var fanebærer under talerne.

Frederik Madsen kom ind på mange forskellige ting, herunder:

- referat fra en gammel festsang i Zonen,

- tak til alle de frivillige

- fremgang i foreningen i 2019

- stor donation af genstande fra Falck, herunder også en Mercedes årgang 1962 fra Rønne

- et sandt klenodie – en politistav, som blev anvendt af det vagtværn i Randers, der blev oprettet efter interneringen af danske politifolk den 19. september 1944

- landstræf på Nyvang med flyver i luften

- udlejning af biler til optagelse af filmen ”De forbandede år” og en kommende film om fejlbombningen af Den franske Skole i København

- tak til Randers kommune og Falck.

Endvidere oplyste Frederik Madsen, at der lige nu er 130 frivillige i sving på Sjælland, Fyn og ikke mindst i Randers.

Herefter var der mulighed for de, der ønskede det at komme med på en guidet rundtur på området v/Ole Berg Sørensen. Der var stor tilslutning og som en ekstra bonus var Forsvarets hundetjeneste til stede, og de gav lige en lille opvisning med 2 hunde, heraf den ene den kendte Pablo.

Herefter var Nytårsparaden ved at være slut, og bestyrelsen siger tak til de fremmødte, der var med til at gøre Paraden til en god oplevelse.

Så derfor håber vi også at se rigtig mange til generalforsamlingen, der i år finder sted tirsdag den 28. april 2020, herom nærmere senere.

Med venlig hilsen

Kirsten Vittrup

Sekretær

ZONEN RANDERS

Invitation til nytårsparade på Langvang tirsdag 28. januar 2020 kl. 11.00
Invitationtilnytårsparade.pdf
Flot artikel i Amtsavisen Randers om Zonen Randers. Tryk på PDF'en for at åbne artiklen.
Vises her med avisens tilladelse:
Læs artiklen her:

Ny opgave for folkene i Zonen Randers.pdf

Så er det snart tid til igen at afholde generalforsamling i ZONEN RANDERS.

Vedhæftet er en invitation/indkaldelse til tirsdag den 9. april 2019 kl. 16.00 og vi glæder os til og håber at se så mange af Jer.

Med venlig hilsen

Kirsten Vittrup

Sekretær

ZONEN RANDERS

Invitation og Dagsorden til generalforsamling i foreningen ZONEN RANDERS 9 april 2019.docx

22. januar 2019:
Nytårsparade i Randers blev i år afholdt med deltagelse af bestyrelsen og de frivillige i køretøjsgruppen:

19. januar 2018:
Nytårsparade i Randers.
Se omtalen fra Amtsavisen Randers i den vedhæftede PDF med tilladelse fra journalist Knud Mogensen og i den vedhæftede særudgave af "Garagenyt".
RandersAmtsavis22.01.2018.pdfGaragenyt nr. 10 ekstraudgave.pdf


-

-

Fotos: Finn Børglum

12. december 2017:
Zonen Randers inviterer til Reception og Nytårsparade fredag 19. januar 2018 kl. 15.00 i Ørsted.
Se invitationen her.
Invitation.tif Invitation.tif
1. december 2017:
Stor artikel af Knud Mogensen i Amtsavisen om donation kr. 100.000 fra Nordea.


AmtsavisenRanders1.12.2017.tif
21. september 2017:
Stor artikel af Knud Mogensen i Amtsavisen om Zonen Randers. (Bragt her med tilladelse).

Amtsavisen Randers210917.pdf Amtsavisen Randers210917.pdf
22. august 2017:
Første arbejdsdag i garagen i Ørsted. Syv medlemmer var mødt frem for at komme i gang og få overblik over opgaverne.

21. juni 2017:

Foreningen afholder første ordinære generalforsamling i Randers Fritidscenter, efterfulgt af besøg hos Falck i Ørsted, hvor kranvognen nu har fået plads.

-

-

-

-

9. april 2017: Omtale af den nye forening i Amtsavisen Randers.

AmtsavisenRander09042017.pdf

25. januar 2017:

ZR 753 ankommer med Falcks hjælp fra SAWO i Støvring til Randers, hvor den skal færdiggøres som kranvogn.
Foto: Lars Vistoft

-Stiftende generalforsamling i Zonen Randers 2016

Oktober 2016:

Zone-Redningskorpsets Venner har arbejdsgrupper og lokalafdelinger med frivillige i Helsingør, Holbæk og Gelsted, og i 2016 er også etableret en afdeling i Jylland. Afdelingens samlingspunkt er ZR 753 Ford Köln 1960 kranvogn fra Hobro.

Det er Jørgen Gram i Randers, der er initiativtager, efter at han i ZONE-NYT har læst, at vores bestyrelse gerne ville stille denne bil til rådighed for en lokalafdeling i Jylland. Der er skaffet lokaler i Randers, og Jørgen har derfor indkaldt alle medlemmer af Zone-Redningskorpsets Venner med bopæl i Jylland til stiftende generalforsamling torsdag 13. oktober 2016, hvor 14 medlemmer og interessefæller var mødt frem og vedtog at stifte foreningen.

Det årlige kontingent blev fastsat til kr. 150,00.

Alle, der har lyst til at være med, er velkomne til at kontakte Jørgen Gram.


Stiftende generalforsamling torsdag 13. oktober 2016.
Bageste række fra venstre:
Peder Bundgaard, Ib Chr. Ibsen, Finn Børglum, Erik Kløve, Tom Larsen
Midterste række fra venstre:
Jørgen Dahlerup, Hans Jørgen Houmøller, Kurt Amstrup, Mogens Andersen, Lars Vistoft, Kaj Skamris
Forreste række fra venstre:
Kirsten Vittrup, Jørgen Gram, Villy Andersen

Til bestyrelsen valgtes Jørgen Gram, Lars Vistoft, Tom Larsen og Kirsten Vittrup. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
Formand: Jørgen Gram
Næstformand: Lars Vistoft
Kasserer: Tom Larsen
Sekretær: Kirsten Vittrup

Forår 2016:


ZR 753 Ford Köln 1960 er pt. under opbygning som kranvogn hos SAWO i Støvring. Den rekonstruerede kran tillige med kofangere m.v. bagest er monteret, og nu mangler kun at få spillet til at fungere.
Februar 2016:


Jørgen Gram afholder den 9. februar 2016 et indledende møde for at sondere interessen for sagen. I mødet deltog Tom Larsen, Finn Børglum, Kurt Amstrup, Jørgen Dahlerup, Lars Vistoft, alle fra Randers samt Niels Erik Meller, Skødstrup, Kaj Skamris, Skive, Preben Rebsdorf, Fredericia, Erik Kløve, Viborg og Lars Hanson, Grenå samt formand for Zone-Redningskorpsets Venner Frederik Madsen. Desuden var der afbud fra personer, som gerne ville være med, men som ikke kunne deltage.


Bliv medlem af Zone-Redningskorpsets Venner
KONTAKT
Følg os på Facebook
Hjælp os med at identificere billeder med Zone-folk
©www.zone-redningskorpset.dk, 24. juli 2021