Familieoplevelser for fuld kraft - besøg Teknisk Museum i Helsingør
Besøg Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang

Regler for brug af billeder m.v.
Zone-Redningskorpset assister militæret ved en hesteulykke på Amager Fælled ca. 1936.


Ved gengivelse og anden brug af billeder, tryksager m.v. fra Zone-Redningskorpset, som er leveret gennem os, uanset om det ligger frit på internet, gælder følgende:

  1. Der skal altid ansøges om tilladelse uanset om brug sker privat eller kommercielt, i bogform eller tryksag, på internet eller på anden måde. Tilladelse kan søges pr. mail til info@zone-redningskorpset.dk.
  2. Følgende kilde skal altid angives: Danmarks Tekniske Museum, Zone-samlingen. Det må ikke anføres, at "materialet er "udlånt".
  3. Billedtekst og tilhørende omtale m.v. skal godkendes af Danmarks Tekniske Museum. Tekst m.v. indsendes pr. mail til info@zone-redningskorpset.dk.
  4. Brugeren anvender materialet på eget ansvar og er ansvarlig for, at eventuel ophavsret tilhørende tredjemand, persondataloven eller anden lovgivning respekteres. Brug skal i øvrigt ske på en måde, som ikke er krænkende for materialets kunstneriske anseelse eller egenart. Det skal tydeligt angives, at kilden er Danmarks Tekniske Museum, Zone-samlingen.
  5. Fotografens/kunstnerens navn skal angives, hvis det kendes.
  6. Foretagne udsnit eller ændringer skal angives.
  7. Materialet forbliver stedse Danmarks Tekniske Museums ejendom.
  8. Ved udgivelse af publikationer med gengivelse af materiale skal et eksemplar afleveres til Danmarks Tekniske Museum uden beregning.
  9. Genanvendelse må ikke finde sted uden tilladelse.
  10. Ingen kan erhverve eneret på udgivelsen eller offentliggørelsen af materiale fra vores arkiver.

Bliv medlem af Zone-Redningskorpsets Venner
KONTAKT
Hjælp os med at identificere billeder med Zone-folk
Følg os på Facebook
©www.zone-redningskorpset.dk, 24. juli 2021