Vær trendy - anskaf Zone-merchandise før din nabo

Følg byggeriet i Helsingør VITekst og foto Jens Johannessen
Uge 48. Torsdag var der mødt fie mand Georg, Frederik, Uffe og JJ. Der blev modtaget kontorinventar fra Holbæk, der blev malet brædder til sugeslangeophæng, og monteret alarmbord. På trappen blev den sidste inddækning monteret. Husk byggeaften torsdag 4. december 2003 fra kl. 16:00. HUSK JULEFROKOST fredag 5. december 2003 kl. 18.00  på museet (i opvarmet lokale) Tilmelding til: Uffe og JJ. JJ
Uge 49 var også en lidt anderledes uge på pladsen. Torsdag mødte der tre mand. Uffe, Freddie og JJ. Der skulle have været byggemøde denne torsdag, men kun Jan Larsen mødte op. Vi blev enige om på et tidligt tidspunkt at aflyse byggemødet, da der ikke var flere fra Byggeudvalget, der var mødt op. Forplejningen den aften bestod af to ristede og to kogte m. brød pr. mand. Jens Breinegaard besøgte os og det blev aftalt hvordan portene skulle udformes og færdiggøres. Dette påbegyndes førstkommende lørdag. Fredag var der julefrokost for alle bygningsarbejderne. Vi var 12 i alt og Uffe og Lisbeth havde sørget for julemaden og ”byggevand”. Det blev en fornøjelig aften og den trak lidt ud og var som sædvanligt et godt arrangement i Museets Café. Deltagerne: Søren, Ove, Mik, Kenneth, Henrik, Lars, Torben K., Ole C., Freddie, Uffe, Per T. og JJ. Vi ses torsdag og lørdag. JJ.Torsdag 11. december 2003 var vi fem mand på pladsen: Freddie, Henrik, Georg, Torben K, Uffe og JJ. Trykluftrør er blevet flyttet, tag og udhæng blev færdigmonteret, el-arbejdet  fortsætter, det samme gælder for maler-arbejdet der bliver udført af museets egne folk.
Lørdag 13. december 2003 blev facaden skruet færdig, der blev også monteret regler for senere at kunne fastgøre beslag til portophæng. Det blev styrkeprøvet af Uffe, Mik, Lars, Torben K og JJ. Der blev også monteret en lille prøve på en port. Vi havde også besøg i lørdags fra; Camilla, Nikolai, Susanne og Lennard.
Søndag 14. december 2003 kom der et nyt flyttelæs fra Holbæk, der blev monteret af Frederik og Uffe også her var der besøg, fra Torben K. og JJ.
Nu holder vi juleferie med byggeriet og jeg ønsker jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår og tak for et godt samarbejde i 2003. Vi ses igen den 8. januar 2004. JJ
Uge 2 - 2004: Det nye arbejdsår begyndte med at der mødte fem mand i torsdags. Georg, Torben K., Leo,(delvis) Uffe, og JJ. Monteringen af inventar i sidebygning fortsætter, dør i skillerum under trappe til depot er ved at blive klargjort til maling. Leo vil komme på torsdag og medbringe en lås til den pågældende dør som derefter vil blive monteret. Sokler inde i vognhallen er blevet tilpasset og færdigmalet. Sokler til udvendig er bestilt og vil blive tilpasset og malet på torsdag. Opmærkning af stolper til malerarbejde er også påbegyndt. Der er igen konstateret vandindtrængen fra ovenlysvindue.
Lørdag 7. februar 2004 er der indvielse af underetagen, der også vil blive fyldt op med de gamle køretøjer fra Holbæk. Et mere udførligt program vil blive udsendt når dette forligger. Vi har brug for nogle flere folk til de sidste arbejdsdage inden lørdag 7. februar.Uge 3 - 2004: Onsdag og torsdag havde JJ et møde med Arne Dalsborg og Troels Meyer fra henholdsvis Brandvæsenet og Bygningsinspektoratet, med positivt resultat.
Torsdag 15. januar 2004 mødte vi syv for at arbejde: Georg, Freddie, Torben K., Uffe, Leo, Frederik og JJ og vi havde to på besøg: Jens B. og Lennard. Der blev monteret sokler og inventar og der kom lys og klokker på mandskabsudkald i vognhal. Da det var koldt i hallen, 6 grader, blev der serveret natmad – varme pølser m. brød og koldt øl kl. 21.00.
Lørdag kom Frederik med en ordentligt læs fra Holbæk, sprøjte og dyrevogn. Så nu er det eksisterende værksted fra Holbæk monteret. Torben K. kom og malede sokler og JJ monterede en enkelt sokkel så der kunne arbejdes videre med inventarmontering. Besøgende: Uffe og Lisbeth, Mik og Nicolai, Per T. og Emil.
Skurvognen skal ryddes lørdag 24. januar 2004, så må vi holde en ordentlig afskedsfrokost med skuret. Vi mangler folk til den kommende torsdag og lørdag.JJ


Torsdag 22. januar 2004 var vi fem mand på pladsen: Georg, Uffe, Freddie, Jørn og JJ. Der blev malet gulv i sidebygningen, sat lås i dør til depotrum under trappe, de sidste sokler blev monteret. Der blev også gjort klar til at isætte cement-relieffer i facaden med at udlægge plader til at gå på, og der blev målt ud til placeringen. Maling af søjler fortsatte også.
Lørdag 24. januar 2004 kom der 11 mand, de syv kom fra brandholdet Lars, Per T. Torben K. Ole. Jørn. Freddie. JJ. Fra ZMV kom Georg, Frederik M., Uffe, og fra DTM kom Frederik og hjalp os med at male. Efter morgenkaffen gav vi den en skalle, for at kunne holde varmen, der blev målt 5 grader. I sidebygningen blev monteret inventar i stor stil, der blev monteret relieffer, rejst flagstang og opsat fire Zone-skilte. Sidst på den lange dag, blev der skruet nye Zone-bogstaver på facaden. Da det var sidste dag med den tilrådighedstående skurvogn, blev der serveret lækkert smørrebrød. Ved lukketid blev det til en fyraftensbajer i det ”nye” skur under trappen. Husk lørdag 7. februar 2004 kl. 12:00 er der optog, og derefter er der indvielse af den nye stations underetage. Hvis der er nogen, der har en gammel branduniform og kan passe den, er det fint at møde op i den.

Torsdag 29. januar 2004 var der godt gang i færdiggørelsen af underetagen, så den kan blive klar til præsentationen lørdag 7. februar 2004. Der var mødt seks mand til at arbejde på pladsen: Frederik, Georg, Uffe, Torben K, Freddie og JJ. Som besøgende kom Leo, Jens B. og Lennard. Montering blev fortsat i vagtstuen, der blev malet sokler og stolper i vognhallen. Udvendig på vagtstuen blev der tilpasset, malet og påsat vindskeder og udhængsbrædder. Efter vores skurvogn er fjernet, blev aftensmaden serveret i det opvarmede cafeteria. Der var 5 grader i hallen, så der skal arbejdes hele tiden for at kunne holde varmen. For de MEGET interesserede er der nok en kaffetår kl. 10:00. Optoget starter kl. 12:00 og der er indvielse kl. 13:00. De der har en gammel branduniform og kan passe den er velkommen i den.©www.zone-redningskorpset.dk, 23. juli 2021