Familieoplevelser for fuld kraft - besøg Teknisk Museum i Helsingør
Besøg Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang

Vedtægter og referater fra Zonen Gelsted
Vedtægter

ForeningenZonenGelsted.pdf

Generalforsamling 2019 og regnskab 2018

Generalforsamlingen blev afholdt 6. juni 2019. Der blev aflagt beretning og regnskab, debatteret og serveret brunsviger bagt af Judith. På billedet fra venstre Leif "Fiffer" Hansen, Børge Andersen, Uffe Christensen, Torben Hansen, Benny Rasmussen, Peter Lorentzen og Henrik Martinsen, På billedet herunder fra besøg i garagen inden afholdelse af generalforsamlingen.
6. årsberetning afholdt på Holmegården 6. juni 2019.pdfZRG Regnskab 2018.pdfreferat af ZRGs´ generalforsamling 2019.pdf
Generalforsamling 2018 og regnskab 2017


Generalforsamlingen blev afholdt 24. maj 2018. Medlemmerne var mødt fuldtalligt frem: Leif "Fiffer" Hansen, Børge Andersen, Henrik Martinsen, Benny Rasmussen, Peter Lorentzen, Torben Hansen, Uffe Christensen og som dirigent Frederik Madsen.
Regnskab 2017 Zonen Gelsted.pdf
5. Referat  fra Generalforsamlingen 2018 1.pdf
Generalforsamling 2017 og regnskab 2017

PDF-filerne giver adgang til formandens beretning 2016, referat af generalforsamling 2017 og regnskabet for 2016 incl. revisionsrapport
4. Årsberetning 2016 Gelsted.pdf 4. Årsberetning 2016 Gelsted.pdf
Referat af generalforsamling Holmegården 22-06-17.pdf Referat af generalforsamling Holmegården 22-06-17.pdf
4. regnskab 1.jan.2016 til 31.dec. 2016 i foreningen Zonen Gelsted.pdf 4. regnskab 1.jan.2016 til 31.dec. 2016 i foreningen Zonen Gelsted.pdf
4. regnskab  revisionsrapport.pdf 4. regnskab revisionsrapport.pdf
Generalforsamling 2016 og regnskab 2015

PDF-filerne giver adgang til formandens beretning 2015, referat af generalforsamling 2016 og regnskabet for 2015
3.. Regnskab for 1.jan.2015 til 31.dec. 2015 Foreningen Zonen Gelsted..pdf
Referat fra generalforsamlingen på Holmegården den, 16.pdf
Årsberetning Gelsted 2015.pdf
Generalforsamling og regnskab 2012-2014

PDF-filen giver adgang til formandens beretning og regnskabet 2012-2014
Stiftende generalforsamling i Foreningen Zonen Gelsted 27. november 2012


Stiftende generalforsamling 27. november 2012: Benny, Børge, Leif, Uffe, Torben, FM


(Forkortet) Referat af den stiftende generalforsamling, afholdt på Holmegården
Søndergade 80, 5591 Gelsted Den 27. november 2012.

Tilstede var: Benny Rasmussen, Børge Andersen, Leif D. Hansen, Torben Hansen, Uffe Christensen, og som repræsentant for Zonens Venner, Frederik Madsen. Fraværende: Henrik Martinsen og Peter Lorentzen.

Punkt. 1 Valg af dirigent:
Frederik Madsen blev valgt.

Punkt. 2 Beslutning om stiftelse og vedtagelse af vedtægter jf. forslag.
Det blev besluttet at stifte en forening. Foreningens navn er ” Foreningen Zonen Gelsted.” Frederik Madsen retter vedtægterne til, så de svarer til generalforsamlingens beslutning.

Punkt. 3 Valg af ledelse:
Børge Andersen valgt til formand og kasserer, Uffe Christensen valgt til næstformand.

Punkt. 4 Kontingent:
Der blev vedtaget et årligt kontingent på 100,00 kr.

Punkt. 5 Restaurering:
1) ”Nakskov sprøjten” ZR 263 skal restaureres og vedligeholdes, så den kommer til at fremstå så tæt som mulig på den oprindelige stand, da den blev sat i drift i 1947.

Punkt. 6 Eventuelt:
1) Gruppens medlemmer undersøger hver i sær om de gennem deres eget forsikringsselskab er dækker ind med hensyn til fritid ulykkesforsikring og dækning af eget værktøj i tilfælde af tyveri i garagen.
2) Børge Andersen taler med Falck Museet Egeskov ang. evt. lån af Ellehammer frontpumpe.
3) Der skal fremskaffes en kulsyreslukker til Garagen.
4) Garagen skal tilføres div. reparationer og fornyelser, udover nyt tag som er pålagt af vogn gruppen, skal der etableres strøm til lys og kraft, gulv rettes op, samt maling til indvendige vægge. Referent Børge Andersen.

Således vedtaget og passeret, Som dirigent Frederik Madsen

-

Bliv medlem af Zone-Redningskorpsets Venner
KONTAKT
Hjælp os med at identificere billeder med Zone-folk
Følg os på Facebook
©www.zone-redningskorpset.dk, 24. juli 2021