Vær trendy - anskaf Zone-merchandise før din nabo

Begrundelsen for at flytte til Teknisk MuseumBestyrelsen for Zone-Redningskorpsets Museums begrundelse for at overdragelse samlingerne til Danmarks Teknisk Museum i Helsingør:

Efter at det lå klart, at museet ikke havde nogen fremtid i Holbæk, begyndte bestyrelsen at se sig om efter andre løsninger.

Bestyrelsen valgte ret hurtigt at gå videre med en idé som gik ud på en placering på Teknisk Museum, som viste sig positiv for en overtagelse. Der har ikke i bestyrelsen været enighed om denne løsning, fordi den indebærer, at "vi giver afkald på museet".

For det flertal, der går ind for en sådan ordning, var følgende argumenter afgørende:

  • Teknisk Museum er et statsanerkendt museum - det vil sige, at vi får den højeste grad, kongeriget kan tilbyde af sikkerhed for, at vores museum bliver bevaret for eftertiden - uanset hvad der sker. Vores højeste mål, at sikre Zone-Redningskorpset et varigt minde, opfyldes hermed 100%. Ingen andre museer indenfor vort område, end ikke Falck-Museet, har denne sikkerhed.
  • Teknisk Museum overtager alle fremtidige forpligtelser.
  • Ellehammers samlinger og ZR's fly er en del af Teknisk Museum - ZR forenes nu både med det, der var korpsets start - Ellehammers pumper - og med det, der blev korpsets hædersmærke - flyvetjenesten.
  • Teknisk Museum har 100.000 gæster årligt - vi får langt større udbredelse, end vi har i dag med 2.000 gæster. I parentes vil jeg gerne her tilføje, at Nyvang har 40.000 gæster. Med en placering af hovedsamlingerne i Helsingør med en slags filialstation på Nyvang, vil ZR blive set af 140.000 mennesker om året - og det kan vel ikke beklages.
  • Vi får stillet 250 m2 til rådighed og får lov at opbygge en station, svarende til den vi har i Holbæk.
  • Sidst men ikke mindst - vi får lov til at beholde Zone-Redningskorpsets Venner.


Naturligvis mister vi vor "selvstændighed", med med et museum, der ligger i en by, der ikke interesserer sig for os, med svigtende besøgstal og med elendig økonomi, har vi ikke meget at have "selvstændigheden" i.

Med det forslag vi har fremsat, bliver Zone-Redningskorpsets Venners rolle i fremtiden:
  • At holde sammen på vennekredsen med medlemsblad og generalforsamling, fuldstændig som i dag.
  • At fortsætte udgivelsen af bøger og hæfter om ZR - fuldstændig som i dag.
  • At få færdigrestaureret de sidste ZR-vogne vi "har på lager", dvs. navnlig Mercedes Ambulancen fra Sæby og Ford PickUp fra Platanvej.. Dette skal vi selv finansiere, og derfor har vi planer om at opretholde vores studenterkørsel.
  • At få færdigregistreret vores store samling af fotos og dokumenter, så vi om mange år kan aflevere en fuldt færdig Zone-data-base til Teknisk Museum.


Har vores skønne kræfter i Holbæk været spildt?. Svaret er nej. Holbæk har været en god mellemstation for etablering af museet. Vi har nået meget i Holbæk. Samlingerne er vokset betydeligt og adskillige vogne er blevet restaureret. I 1987 ville Teknisk Museum ikke have haft os. Holbæk har skabt grundlaget for, at vi nu kan aflevere et fuldt færdigt museum til Teknisk Museum og sikre ZR's minde for eftertiden. Vi er stolte af, at Teknisk Museum vil have os, og håber at også medlemskredsen vil synes, at det er en ære for ZR, at få sin plads som en del af Teknisk Museum.


©www.zone-redningskorpset.dk, 24. juli 2021