Besøg Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang
Familieoplevelser for fuld kraft - besøg Teknisk Museum i Helsingør

Regnskab 1999REGNSKAB ZONE-MUSEETS VENNER 1999


RESULTATOPGØRELSE

Indtægter:
1999
1998
Kontingent 239 a 100
+ Forudbetalt 1998
- Forudbetalt 1999
29.300
11.345
05.840
35.100
Bladabonnement 18 a 30 00.540 00.600
Brand/Redningskorps 7 a 250 01.750 02.500
Diverse medlemsbeløb 00.250 00.555
Beboerforening 00.846 00.801
Gave Freddy Røgilds 20.000
Gavebeløb kontingent 08.075 10.340,30
Gavebeløb bevaringsfond 14.420 09.094
Gavebeløb Falck 05.000
Gavebeløb Unibank 10.000
Salg plakater / postkort 03.285 05.290
Momspligtig salg 02.020 02.193
Entreindtægt 16.942 25.573,25
Overskud generalforsamling 00.662 01.483,50
Renteindtægter + diverse 00.035,24 00.039,10
Indtægter ialt 98.630,24 113569,15
Udgifter:
Drift:
Trykning af Zone-Nyt 12.043,75 16.656,25
Porto Zone-Nyt 04.238,24 03.938,88
Kuverter m. tryk (1998 hvervebrochure) 03.575 03.575
Girokort 00.691,25
Girogebyrer 00.412 00.367
Driftsudgifter i alt 20.960,24 24.537,13
Støtte:
Afregnet Fonden Redningsteknisk Samling 35.320 55.000
Afregnet Zone-Flyet OY DHYs Venner 02.500
Afregnet bevaringsfond 28.250 10.189,23
Forsikring af stifter 04.367,04 04.367,04
Trykning af plakat 05.668,75
Støttebeløb i alt 70.437,04 75.225,02
Udgifter i alt 91.397,28 99.762,15
Resultat 07.232,96 13.807,00

BALANCE


Aktiver:
1999
1998
Indestående giro30.046,2722.768,31
Indestående fondskonto23.619,7120.189,23
Indestående obligationsbeholdning25.345,60
Tilgode annonce i blad00.625
Aktiver ialt79.636,5842.957,54
Passiver:
Forudbetalt kontingent h.h.v. 1999 / 199805.84011.345
Skyldig trykomkostning06.175
Passiver ialt12.015,0011.345
Egenkapital:
Saldo 1. januar31.612,5407.616,31
Årets resultat07.232,9613.807
Kursgevinst
Udenlandsk overførsel
Renter
00.359,60
00.100,00
00.066,48
Bevaringsfond passiveret incl. renter28.25010.189,23
Egenkapital ialt67.621,5831.612,54


Bliv medlem af Zone-Redningskorpsets Venner
KONTAKT
Følg os på Facebook
Vores hjemmeside er udviklet og sponsoreret af Semaphor
©www.zone-redningskorpset.dk, 23. juli 2021