Vær trendy - anskaf Zone-merchandise før din nabo

Zone-flyet kommer til Helsingør


Zone-Redningskorpsets Monospar, Danmarks første ambulancemaskine, overføres til Zone-udstillingen på Danmarks Tekniske Museum 11. januar 2006. Transporten er sponsoreret af FALCK. Fotos: Jens Johannessen.

©www.zone-redningskorpset.dk, 24. juli 2021