Familieoplevelser for fuld kraft - besøg Teknisk Museum i Helsingør
Besøg Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang

Oplev Zone-stationen i Helsingør(siden er under opdatering)

Zone-stationen på Teknisk Museum fremstår som en større Zone-station så ud omkring 1960 med vagtstue, mandskabsrum, garagehal, materiel og køretøjer. Alle genstande stammer fra Zone-stationer rundt om i Danmark. Genstandene er indsamlet og restaureret af frivillige i Zone-Redningskorpsets Venner. Arbejdet med at sikre Zone-folkenes minde blev påbegyndt i 1983 - 20 år efter, at Falck overtog Zonen, og det pågår stadig.
Stationen er bygget af frivillige medlemmer af Zone-Redningskorpsets Venner og brandfolk i Helsingør under ledelse af Jens Johannessen. Indretningen er varetaget af frivillige i Zone-Redningskorpsets Venner.
Stationen med tilhørende udstilling blev indviet af kulturminister Brian Mikkelsen og Falcks koncernchef Allan Søgaard Larsen fredag 3. juni 2005.


Vagtstuen, stationens livsnerve. Redderne skiftedes til at passe telefonen, og når sidste mand var kørt, måtte en af konerne træde til.


En alarm er indgået. Feltet angiver ulykkens art og dermed hvilken type materiel, der skal rykke ud. Udkald skete via højttaler og sirene eller klokke.

¨
Redderne var på vagt op til 36 timer og levede således en stor del af deres liv på stationen.


Lysanlæg til oplysning af uheldssteder om natten i form af projektører og lamper drevet ved el eller gas.


Slanger, pumper, presenninger, vandskovle til at afbøde storm- og vandskader. Pumperne er såvel håndbetjente som motordrevne.


Seler m.v. til at bjærge heste eller kreaturer, som er faldet i moser etc. Se også udstillingen på første sal.


Danmarks eneste veteran dyre-ambulance, selvbygget model fra Viborg ca. 1950, til at spænde efter kranvognen. Mange landmænd havde abonnement på dyreredning og kørsel med syge dyr.


Søredningsudstyr i form af båd, isstiger og issav. Tænger, vandkikkert og dræg er til lig-eftersøgning.


Når redderne fik fri, kunne de få ekstrabetaling ved at melde sig til entreprenøropgaver i form af maskinflytninger etc. som redningskorpsene påtog sig dengang. I modsætning til de øvrige arbejdsområder beskrevet her, er denne kompetence ikke længere til stede hos redningskorpsene.


Mellem udrykningerne måtte redderne arbejde i garagen med vedligeholdelse, reparationer eller udvikling og fremstilling af nyt materiel.


Bliv medlem af Zone-Redningskorpsets Venner
KONTAKT
Følg os på Facebook
Hjælp os med at identificere billeder med Zone-folk
©www.zone-redningskorpset.dk, 24. juli 2021