Familieoplevelser for fuld kraft - besøg Teknisk Museum i Helsingør
Besøg Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang

Bliv medlem af foreningen Zonen Randers

Foreningen Zonen Randers
CVR 38131583
Formand Tom Larsen
Skelvangsvej 50
8920 Randers NV
Mail: tkl@fibernet.dk
Tlf. 29 43 60 41
Bliv medlem af foreningen Zonen Randers

Som medlem af Foreningen Zonen Randers er du med til at sikre mindet om Zone-Redningskorpsets virke i Randers. Desuden kan du deltage i foreningens arrangementer og i arbejdet med at restaurere foreningens Ford Köln kranvogn.

Download foreningens brochure HER
20170731_Zonen Randers.pdf
Læs teksten i hvervebrevet her

Faktuelle forhold

Falcks Redningskorps blev oprettet af Sophus Falck i 1906.

Zone–Redningskorpset blev oprettet i 1930 af Reinholdt Hansen, Johannes Hare og direktør i Falck, Eigil Juel Wiboltt. Disse tre personer var af den opfattelse, at Falck familien IKKE var interesseret i at udvikle korpset til også at omfatte private husholdninger og virksomheder.

Zonen blev landsdækkende og meget store på Lolland, Falster, Bornholm, Sjælland, København og Randers. Zonen blev ubetinget den største konkurrent, Falck nogensinde har haft.

ZONE-REDNINGSKORPSET FORTJENER DEN STØRSTE RESPEKT

Etableringen af Zone-Redningskorpset i 1930 har haft afgørende betydning for udviklingen af en effektiv og dynamisk redningstjeneste i Danmark. Ud over den skærpede konkurrence, mellem Falck og Zonen, var Zonen pioner på en lang række områder. Zonen var således først med etableringen af en flyveambulancetjeneste, der blandt andet blev berømt for de mange undsætninger af folk på de danske småøer samt ikke mindst flyvningen med den svenske greve Folke Bernadotte, om befrielsen af koncentrationslejrfangerne. Zonen var ligeledes først med at etablere en søredningstjeneste. Den kunstige lunge og S.O.S. international (i dag Europæiske Rejseforsikring) er også initiativer fra Zonen.

Zonen var meget involveret i modstandsbevægelsen. ”Flammen og Citronen” havde deres gang på Zonens station på Østerbro. Her i Randers var bl.a. redder Poul Børglum stærkt involveret i modstandsbevægelsen og eftersøgt af Gestapo og måtte gå under jorden. Endvidere blev Zonen valgt til at skulle evakuere kongen, såfremt tyskerne skulle angribe Amalienborg og tage kongefamilien som gidsler. Forholdet mellem Zonen og kongehuset har altid været godt.

ZONEN KOMMER TIL RANDERS

Lørdag den 28. maj 1932 blev det proklameret, at Zone–Redningskorpset havde etableret sig i Randers. For ambulancernes vedkommende havde korpset indledt et samarbejde med vognmand Christian Jensen, Vestergade 59 og for autohjælpens vedkommende med Sophus Nellemann. Ret hurtigt kom autohjælpen dog ind under Christian Jensen, som i de følgende år opbyggede en af de største og mest moderne Zone stationer i Danmark. Efter at tyskerne i 1944 overfaldt det danske politi, organiserede Zonen i Randers et kommunalt vagtværn. Vagtværnets folk blev udstyret med Zone-kasket og armbind med Randers byvåben. Under Christian Jensens dygtige ledelse måtte stationen udvides allerede i 1934 og i 1945, og efter besættelsen blev der oprettet stationer i Allingaabro, Hadsten, Rønde og Grenaa.

Zonen i Randers havde et forbilledligt godt samarbejde med Randers Kommunale Brandvæsen. I 1958 overtog Falck brandslukningen fra Randers Kommunale Brandvæsen efter at Zonen ikke havde ønsket at give tilbud. Falcks overtagelse af brandslukningen gav naturligvis korpset en konkurrencemæssig fordel, men det lykkedes Zonen at bevare sin overlegenhed, idet Randers Kommune, Centralsygehuset og hovedparten af omegnskommunerne fortsat brugte Zonen til ambulancekørsel, sygetransport og andre opgaver.

Da Falck per 1. januar 1963 overtager Zone – Redningskorpset er stationen i Randers fortsat den største i Jylland.

Selvom det er 54 år siden Falck købte Zonen, er det enestående, at så mange fortsat husker de markante fingeraftryk som Zonen, på fornemste vis, har sat på den redningstjeneste vi kender i dag. På den baggrund er vi nogle ildsjæle, der gerne vil værne om ZONEN´S minde i almindelighed og korpsets rolle i Randers i særdeleshed.

Torsdag den 13. oktober 2016 var der stiftende generalforsamling i foreningen ZONEN RANDERS. Omdrejningspunktet for foreningen er vores ZR 753 Ford Köln 1960, som vi er i gang med at restaurere.

Det økonomiske grundlag for restaureringen vil blive baseret på kontingentindbetalinger samt fonde. På den baggrund retter vi henvendelse til dig i håb om, at du er interesseret i at støtte en markant forhistorisk periode i Randers ved at tegne et medlemskab af ZONEN RANDERS.

Et medlemskab koster 150,00 årligt, der kan indbetales på konto i Nordea reg.nr. 2700 konto 6893 978 834.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for ZONEN RANDERS:

Jørgen Gram (formand), Lars Vistoft, (næstformand), Tom Larsen (kasserer), Kirsten Vittrup (sekretær) og Preben Hjort Mortensen.

Bliv medlem af Zone-Redningskorpsets Venner
KONTAKT
Hjælp os med at identificere billeder med Zone-folk
Et tryk på billedet fra Holbæk 1933 giver dig adgang til den historiske Zone-database
©www.zone-redningskorpset.dk, 23. juli 2021