Familieoplevelser for fuld kraft - besøg Teknisk Museum i Helsingør
Besøg Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang

Indvielse af fanen 2014Den nye fane blev indviet i forbindelse med ZONE-TRÆF i Helsingør 28. juni 2014.

Formandens tale inden indvielsen:

"Først en særlig velkomst til repræsentanten for Danmarks-Samfundet, som er kommet til stede her i dag for at hjælpe os med på anstændig vis at indvie den nye fane.

I dag skal vi som et ekstraordinært programpunkt indvie vores nye fane. I mange år har vi haft et ønske om at få en fane. Falck har deponeret Zonens oprindelige fane fra 1941 hos os, men den er så medtaget af tidens tand, at den ikke længere kan bruges uden at gå til grunde. Og det må ikke ske.

Vi vedtog så at ansøge Danmarks Samfundet, hvis formål er at værne om og udbrede kendskabet til Dannebrog, om en ny fane.

Med glæde modtog vi meddelelse om, at vores ansøgning blev imødekommet i forbindelse med dette års faneudlevering i Holmens kirke på Valdemars Dag.

At vi så kan indvie den på 25 års dagen, er en ekstra glædelig begivenhed.

Vores nye fane, som er broderet med vores logo, er både et symbol på vores forbindelse med Zone-Redningskorpset og dets værdier om stolthed og glæde, men den tjener også som symbol på at vores forening består sund og stærk, så fremtidens generationer kan lære Zonen og Zone-folkenes historie og værdier at kende.

Helt konkret skal fanen desuden tjene til, at vi kan medvirke ved den årlige mindehøjtidelighed i Holmens kirke hvert år første fredag i oktober og på værdig vis minde de ni Zone-folk, som satte livet til i tjenesten.

Fanen blev som nævnt udleveret ved en højtidelighed i Holmens Kirke på Valdemars Dag. Prinsesse Elisabeth forestod udleveringen og fra vor side blev fanen modtaget af Georg Tegne-Hansen og Poul Wissing. efter indvielsen var der optog gennem København anført af 8. Regiments Musikkorps til Rosenborg Eksecerplads hvor der var taler og udlevering af Valdemarprisen.

Til slut skal lyde en stor tak til DanmarksSamfundet for at anerkende vort arbejde ved at tildele os fanen. Vi vil i foreningen gøre vort yderste for at leve op til den værdighed, som herved forventes af os.

Vi vil nu gå over til selve indvielsen af fanen."

Drejebog for indvielsen udarbejdet af Poul Wissing

zr1.jpgzr2.jpg


Fanen gøres klar til indvielse af Poul Wissing og Georg Tegne-Hansen


Fanen præsenteres


Danmarks-Samfundets repræsentant Mogens Peülicke holder tale


På vegne af Gelsted-Zonen slår Børge Andersen det første søm i for Dronningen.


På vegne af Holbæk-Zonen slår Bjarne Hansen det andet søm i for Fædrelandet.


På vegne af Helsingør-Zonen. slår Christian Jensen det tredje søm i for Zone-Redningskorpsets Venner. Christian Jensen afsluttede ceremonien med følgende: "Det er mig en glæde og ære at slå tredje søm i for foreningen ZONE-REDNINGSKORPSETS VENNER. Det er mit håb at fanen vil blive behandlet med respekt og den vil være et samlingspunkt for de gæve Zone-nørder og dermed være med til at bibeholde mindet om Zone-Redningskorpset. Denne flotte fane fortjener at være fremme i lyset og deltage i så mange arrangementer som muligt, hermed vil den være med til at det gamle korps ikke går i glemmebogen."

Fotos: Vilhelm Pedersen mfKONTAKT
Hjælp os med at identificere billeder med Zone-folk
Om Zone-Redningskorpset
Vores hjemmeside er udviklet og sponsoreret af Semaphor
©www.zone-redningskorpset.dk, 24. juli 2021