Besøg Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang
Familieoplevelser for fuld kraft - besøg Teknisk Museum i Helsingør

Var dit familiemedlem i Zonen?Som led i vores arbejde med at sikre mindet om medarbejderne i Zonen, fører vi et kartotek over alle Zone-folk, herunder naturligvis også Zone-koner og frivillige, uden hvem de små stationer på landet ikke kunne holdes i drift.

Vi får oftere og oftere henvendelser fra børn, børnebørn, slægtsforskere m.v. som søger oplysninger om deres familiemedlem i vores kartotek, eller som ønsker at bistå med viden. I et enkelt tilfælde har vi endda hjulpet halvsøskende med at finde hinanden, fordi begge havde henvendt sig.

Alle som kan hjælpe med informationer eller billeder, opfordres til at hjælpe os med dette arbejde.

HUSK at vores arbejde med at indsamle og bevare alle disse oplysninger, kun kan lade sig gøre, såfremt vi har medlemmer, og vi opfordrer derfor de nye generationer, som synes det er vigtigt at sikre historien om deres familie, til at melde sig ind i foreningen.

Filen her indeholder et skema med de oplysninger vi efterlyser.

Personblanket.pdf


Bliv medlem af Zone-Redningskorpsets Venner
KONTAKT
Hjælp os med at identificere billeder med Zone-folk
Vær trendy - anskaf Zone-merchandise før din nabo
©www.zone-redningskorpset.dk, 24. juli 2021