Besøg Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang
Familieoplevelser for fuld kraft - besøg Teknisk Museum i Helsingør

OY-DHYs sidste rejse27. august 2013 afhentes resterne af OY-DHY i Vestsjælland og køres til Avedøre, hvor det skal indgå som reservededele til andre fly, herunder OY-DYZ.


KONTAKT
Et tryk på billedet fra Holbæk 1933 giver dig adgang til den historiske Zone-database
Hjælp os med at identificere billeder med Zone-folk
©www.zone-redningskorpset.dk, 23. juli 2021