Familieoplevelser for fuld kraft - besøg Teknisk Museum i Helsingør
Besøg Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang

Zone-Stationen i Helsingør

Zone-stationen i Helsingør
Danmarks Tekniske Museum
Fabriksvej 25
3000 Helsingør
tlf. 49 22 26 11
Formand køretøjsgruppen Georg Tegne-Hansen
Tlf. 48 79 46 05
tegne-hansen@mail.tele.dk

Se mere om udstillingen og køretøjsgruppen på linkene til højreKøretøjer fra venstre:

Vejservicevogn, Ford Thames 1960. (replika)
Ambulance, Chevrolet 1947 fra Odder
Ambulance, Mercedes 1960 fra Sæby
Sprøjte, Bedford 1951 fra Helsinge
Katastrofevogn, Opel Blitz 1952 fra Ringsted
Kranvogn, Bedford 1952 fra Kværndrup
Bugservogn, Ford V8 1957 fra København


Foreningens virke er knyttet til Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.

Udstillingen på Teknisk Museum viser en Zone-station i en provinsby med et stort kundeunderlag omkring 1960. Alt materiel er originalt og har været i drift samtidig forskellige steder i landet.

Over Zone-stationen er indrettet en redningshistorisk udstilling der fortæller om redningskorpsenes rolle i udviklingen af industrisamfundet.

Indtil tiden umiddelbart efter årtusindskiftet, var brand-, ambulance- og redningstjeneste et frit, stort set ureguleret marked, hvor de private redningskorps havde mulighed for at udnytte ressourcerne på tværs af offentlige og private opgaver.Køretøjer og øvrigt materiel i garagen dokumenterer det alsidige arbejde baseret på et fælles privat og offentligt kundegrundlag, som samtidig skabte mulighed for et højt beredskab, som kunne sættes ind, når store katastrofer opstod, uden at dette i realiteten kostede samfundet andet end de konkrete udrykningsomkostninger:
Ambulancer til udrykning ved ulykke betalt af det offentlige, eller til sygetransport for private abonnenter.
Sprøjte til brandslukning betalt af kommuner.
Katastrofevogn til udrykning f.eks. ved trafikulykker betalt af det offentlige, eller til vand- og stormskade for private abonnenter.
Kran- og arbejdsvogne til autohjælp, entreprenørarbejde og dyreredning for private abonnenter og kunder, eller til indsats ved redningsarbejde for det offentlige.
Du kan se flere køretøjer på linket "Køretøjer og kørsel".

Zonens Monospar ambulancefly er ophængt i loftet og dokumenter Zonens pionerarbejde med indførelse af ambulanceflyvning i Danmark.


KONTAKT
Vær trendy - anskaf Zone-merchandise før din nabo
Følg os på Facebook
Om Zone-Redningskorpset
©www.zone-redningskorpset.dk, 23. juli 2021