Familieoplevelser for fuld kraft - besøg Teknisk Museum i Helsingør
Besøg Zone-stationen i Andelslandsbyen Nyvang

Zone-stationen fra Høng

Tårnet stammer fra Zone-stationen i Søllested på Lolland. Dengang var det farligt at telefonere, når der var risiko for lynnedslag, og derfor lukkede telefoncentralerne i tordenvejr. Imidlertid var risikoen for brande netop stor i tordenvejr, fordi lynet kunne slå ned i de stråtækte tage på gårdene. Dette paradoks - at man ikke kunne tilkalde brandvæsnet pr. telefon, netop når der var mest brug for det, - gjorde at Zone-Redningskorpset flere steder i landet opsatte udkikstårne, hvorfra man i tordenvejr kunne holde øje med brande, for derefter at rykke ud med brandmateriellet i ildens retning.Bygningen som huser de to køretøjer og redningsmateriellet er den originale garage fra Zone-Redningskorpset i Høng. Bygningen er flyttet fra Høng til Holbæk i et samarbejde mellem Holbæk og Omegns Museum, Andelslandsbyen Nyvang og Museum for Zone-Redningskorpset med støtte fra Vestsjællands Amt.

Garagen viser en Zone-station, som den så ud på landet i Zone-Redningskorpsets barndom i 1930'erne med ambulance og udrykningsvogn med kran og pumpe. En sådan station havde kun få udrykninger om ugen, og derfor havde stationslederen også andet erhverv, typisk med værksted, vognmandskørsel eller benzinsalg.


Ambulancen er en Ford A 1928, som stammer fra Røde Kors, og udrykningsvognen en Ford AA fra 1929. Ford A ambulancen er udlånt af Falck-Museet og er original fra Røde Kors i Holbæk. Kranvognen er replika.
Forlægget for Nyvang-stationen er den første Zone-station i Smedelundsgade i Holbæk, som netop bestod af en tilsvarende udrykningsvogn (th) og et samarbejde med Røde Kors om ambulancebetjeningen.
Ford AA 1929 udrykningsvogn (replika) med kran og Ellehammer frontpumpe er identisk med den udrykningsvogn, Zone-Redningskorpset stationerede i Holbæk i 1932. Du kan læse mere om denne vogn under "Køretøjer og kørsel".


Ford A 1928 ambulancen fra Røde Kors er en af Danmarks ældste veteranambulancer. Du kan læse mere om denne vogn under "Køretøjer og kørsel".

Bliv medlem af Zone-Redningskorpsets Venner
KONTAKT
Følg os på Facebook
Vores hjemmeside er udviklet og sponsoreret af Semaphor
©www.zone-redningskorpset.dk, 24. juli 2021