Vær trendy - anskaf Zone-merchandise før din nabo

SelskabskørselBetingelser for selskabskørsel:
Der udfærdiges en skriftlig ordrebekræftelse til den, der bestiller aftale om kørslen. Denne indeholder følgende:1. Betaling og specifikationer:

Vognen koster kr. 2.800 for de første tre timer, herefter pr. påbegyndt time kr. 600.
Der indgår ikke moms i personkørsel.
Brug af fadølsanlæg koster kr. 550 pr. fad incl. krus.
Betaling sker netto kontant til chaufføren ved turens afslutning.
Det forudsættes, at vognen ved turens afslutning max. er 50 kilometer fra udgangspunktet. I modsat fald beregnes tillige for den tid, det tager at køre til indtil 50 kilometer fra udgangspunktet.


2. Øvrige betingelser m.v.:

Bemærk, at kørsel sker på egen risiko.
Der køres med nysynet veteranbil.
Foreningen påtager sig intet ansvar for nedbrud, herunder punktering, der umuliggør udførelse af kørselen.
Ved nedbrud betales for tiden indtil nedbrud.
Chaufføren kan nægte at køre, såfremt passagerne kaster med flasker, hænger uden på vognen, i øvrigt er til fare for færdselssikkerheden eller opfører sig usømmeligt.
Ovenstående vilkår er ikke gældende for studenterkørsel.


Opgang til passager-kabine
NB: Om vinteren er der sat plexi-glas i vinduesåbningerne.

Passagerkabine med ølanlæg i højre side
NB: Om vinteren er der sat plexi-glas i vinduesåbningerne.

NB: Om vinteren er der sat plexi-glas i vinduesåbningerne.©www.zone-redningskorpset.dk, 2. juli 2020